Paliwa dla energetyki

Podpisanie umowy NFOŚiGW z PKN Orlen na dofinansowanie stacji wodoru

W Wałbrzychu, Poznaniu i Katowicach staną trzy ogólnodostępne stacje tankowania wodoru. 25 października 2022 r., w obecności Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski, podpisana została umowa dotycząca realizacji inwestycji między PKN Orlen, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– PKN Orlen może dzisiaj skorzystać z priorytetowego programu, który wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowaliśmy na dofinansowanie budowy stacji tankowania wodoru. Tym samym tworzy się ekosystem nowej gospodarki,opartej o paliwo przyszłości, jakim jest wodór – powiedział Wiceminister Ireneusz Zyska.

Zgodnie z założeniami dotyczącymi inwestycji, stacje tankowania wodoru w Katowicach i Poznaniu zostaną uruchomione w drugiej połowie 2023 r., w Wałbrzychu z początkiem 2025 r. Stacja w Poznaniu posiadać będzie trzy punkty ładowania, w Katowicach i w Wałbrzychu planowane są po dwa punkty ładowania. To kolejny realny krok na drodze do wdrożenia kompleksowej strategii wodorowej koncernu. Do 2030 r. Grupa Orlen na inwestycje w wodór planuje przeznaczyć ok. 7,4 mld zł.

– Transport jest jednym z pierwszych obszarów, w którym wodór znajdzie szerokie zastosowanie. Pragnę przekazać wyrazy mojego najwyższego uznania dla PKN Orlen za wdrażanie innowacyjnych technologii w transporcie oraz dla NFOŚiGW za wspieranie polskich przedsiębiorców w tym procesie, a tym samym za wzmacnianie siły oraz budowanie ich przewagi konkurencyjnych – powiedział Wiceminister Ireneusz Zyska.

Ostatni rok był krokiem milowym na drodze budowy gospodarki wodorowej w Polsce. 2 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Polską Strategię Wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. W 2021 r. zostało też zawarte Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej.

Ma ono na celu rozwój nowego sektora gospodarki, prowadzony ze szczególnym naciskiem na wzrost local content, tj. udziału polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw. Stronami porozumienia jest ponad 250 podmiotów z Polski i z zagranicy.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama