Elektroenergetyka

Zaktualizowany został Plan wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii

Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE.

Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama