Paliwa dla energetyki

TAURON sprzedaje kopalnie. Jest umowa ze Skarbem Państwa

TAURON zawarł z Ministerstwem Aktywów Państwowych warunkową umowę sprzedaży 100% akcji spółki TAURON Wydobycie, w skład której wchodzą zakłady górnicze Sobieski, Janina i Brzeszcze. W piątek w Warszawie umowę podpisali Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin oraz Paweł Szczeszek i Tomasz Szczegielniak – Prezes i Wiceprezes Grupy TAURON.

– Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży ze Skarbem Państwa przybliża nas do zakończenia procesu wydzielenia aktywów wydobywczych z Grupy TAURON. To jeden z najważniejszych procesów restrukturyzacyjnych prowadzonych w Grupie w ostatnich latach. Jego finalizacja przybliży nas do osiągnięcia założeń Zielonego Zwrotu TAURONA poprzez odblokowanie potencjału inwestycyjnego Grupy – mówi Paweł Szczeszek, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Na wartość oferty złożonej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wpływa przede wszystkim konieczność pokrycia przyszłych potrzeb finansowych spółki, w tym na realizację inwestycji zapewniających funkcjonowanie tych kopalni w perspektywie zgodnej z rządowymi planami dla sektora – dodaje Prezes TAURONA.

Cena zbycia 1 zł uwzględnia długoterminowe projekcje finansowe obejmujące lata 2022-2049 i została ustalona w następstwie wyceny akcji spółki wydobywczej przez zewnętrzny, niezależny podmiot doradczy. Wartość bilansowa netto posiadanych przez TAURON akcji spółki, uwzględnionych w cenie nabycia i pomniejszona o dokonane odpisy aktualizujące, wynosi obecnie 0 zł. Transakcja nie ma wpływu na EBIT/EBITDA TAURON.

– Konieczność wydzielenia kopalni ze struktur Grupy jest podyktowana zaostrzającą się polityką instytucji finansowych zmierzających, pod wpływem regulacji Komisji Europejskiej, do dekarbonizacji swoich portfeli inwestycyjnych. Potwierdza to ostatnia ocena analityków Agencji Fitch, którzy w komentarzu do ratingu TAURONA podkreślili, że sprzedaż kopalni pozytywnie wpłynie na profil biznesowy i finansowy TAURONA, zwiększając możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego i przyspieszenia procesu zielonej transformacji – wyjaśnia prezes Szczeszek.

Zakup kopalni przez Skarb Państwa uwarunkowany jest nieskorzystaniem przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa („KOWR”) z prawa pierwokupu akcji spółki oraz umorzeniem zadłużenia TAURON Wydobycie wobec TAURON Polska Energia. Wartość bilansowa wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek wewnątrzgrupowych wynosi 0 zł. Do transakcji, po spełnieniu warunków zawieszających, dojdzie nie wcześniej niż 31 grudnia 2022 r.

Równocześnie z przygotowaniami związanymi z wydzieleniem aktywów wydobywczych, TAURON przygotowuje się do wydzielenia aktywów wytwórczych opartych na węglu do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Największe zasoby węgla energetycznego w Polsce

TAURON Wydobycie to obecnie jeden z kluczowych producentów węgla energetycznego w Polsce. W Grupie TAURON zajmuje się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego w trzech Zakładach Górniczych: Sobieski, Janina oraz Brzeszcze. W każdej z kopalń spółka realizuje działania prowadzące do sukcesywnej poprawy efektywności i wydajności.

Atutem Spółki jest produkcja paliw o niskiej zawartości chloru, które są niezbędne dla nowoczesnych, niskoemisyjnych bloków energetycznych. Zapewnia tym samym bezpieczne dostawy paliwa dla elektrowni i elektrociepłowni, a klientom indywidualnym oferuje wysokiej jakości paliwa węglowe do ogrzewania, w tym ekogroszki.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama