OZE

Europejski Kongres Geotermalny

Wiceminister Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju, Piotr Dziadzio wziął udział w Europejskim Kongresie Geotermalnym, który rozpoczął się 17 października 2022 r. w Berlinie.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister Piotr Dziadzio przedstawił „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. Dokument ten stanowi mapę drogową rozwoju geotermii do 2040 r., z perspektywą do 2050 r. Jak wskazał Główny Geolog Kraju, Polska ma przemyślaną i harmonijnie ułożoną strategię rozwoju wielu obszarów wykorzystujących energię pochodzącą z Ziemi.

W trakcie kongresu wiceminister Dziadzio wziął również udział w dyskusji na temat rozwoju odnawialnych źródeł energii z udziałem członka Parlamentu Niemieckiego, senatora Thomasa Heilmanna. Z kolei o rozwoju programów geotermalnych w Europie Główny Geolog Kraju rozmawiał z dyrektorem Instytutu Fraunhofera ds. Infrastruktury Energetycznej i Systemów Geotermalnych prof. Rolfem Bracke i z przedstawicielami Europejskiej Rady Energii Geotermalnej i Niemieckiego Stowarzyszenia Geotermalnego.

Uczestnicy kongresu zgodnie stwierdzili, że energia geotermalna jest jedną z odpowiedzi na kryzys gazowy, ponieważ odciąża system energetyczny i może być efektywnie wykorzystywana do dostarczania ciepła, wytwarzania energii elektrycznej i chłodzenia.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama