Technologie

PGE ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja w ramach programu LTE450

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych zlokalizowanych na obiektach spółki. Jest to kolejny etap prac związanych z ich dostosowaniem na potrzeby budowy sieci LTE450. Wcześniej zakończony został już etap inwentaryzacji i ekspertyz własnych wież telekomunikacyjnych spółki.

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację oraz adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, włącznie z przygotowaniem dodatkowej infrastruktury technicznej do dalszej ich eksploatacji w ramach świadczenia usług łączności specjalnej sieci LTE450 na terenie działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGE Dystrybucja.

Zakres  prac będzie obejmował również:

  • opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji lub modernizacji wież telekomunikacyjnych,
  • uzyskanie wszystkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, jeśli wymagane będą one na obecnym etapie prac,
  • kompleksowe wykonanie robót budowlanych adaptacyjnych lub modernizacyjnych wież telekomunikacyjnych.

Przetarg został ogłoszony 11 października 2022 r. przez PGE Dystrybucja Oddział Zamość. Termin składania wniosków upływa 25 października 2022 o godzinie 11:00. W systemie zakupowym Grupy PGE (SWPP) zadanie inwestycyjne prowadzone jest pod numerem POST/DYS/OZ/LZA/17414/2022 i dotyczy realizacji prac w kategorii roboty budowlane. Więcej informacji dot. przetargu znajduje się pod linkiem: https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/64118/details

***

Za realizację programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 r. przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi. W lutym 2022 r. ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego – umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN.

Nowoczesna łączność LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców. Budowana sieć łączności LTE450 jest integralną częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do 2030 r. u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych. Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat. Niezawodna i bezpieczna sieć łączności jest również niezbędna do budowania nowoczesnej energetyki, wymagającej m.in. integracji odnawialnych źródeł energii, bilansowania, czy rozwoju klastrów energii.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama