Ciepłownictwo

PGE dostarczy mieszkańcom Torunia ciepło z Geotermii Toruń

Od października br. rozpoczęto dostawy ciepła z ciepłowni geotermalnej Geotermii Toruń do sieci ciepłowniczej PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, zasilającej w ciepło ponad 100 tys. mieszkańców Torunia.

Wykorzystanie ciepła pochodzącego z ciepłowni geotermalnej do ogrzewania toruńskich budynków, to dodatkowa dywersyfikacja źródeł ciepła, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

– Toruń dysponuje dużym potencjałem wód geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Dzięki swojej niezależności od zewnętrznych źródeł, wzmacniają one bezpieczeństwo dostaw ciepła i niezależność całego systemu, co w obecnej sytuacji geopolitycznej ma szczególne znaczenie – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej – Grupa PGE jako lider w obszarze wytwarzania energii i ciepła chce wykorzystywać źródła odnawialne, takie jak geotermia, do produkcji ciepła – dodaje Wojciech Dąbrowski.

– Geotermia Toruńska dostarcza już ciepło do miejskiego systemu ciepłowniczego Torunia. Energia, jaka pochodzi z wnętrza ziemi, jest dostępna niezależnie od oddziaływania innych państw, dalekich łańcuchów dostaw, i innych, znacznie nasilających się w dzisiejszych czasach, zagrożeń w dostawach energii. Dziś widzimy wyraźnie, że nasze działania, rozpoczęte kilkanaście lat temu, mające na celu zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce, przynoszą pozytywne efekty. Zasoby geotermalne, wykorzystane dzięki wytężonej pracy i zaangażowaniu wielu osób i instytucji, przysłużą się zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Torunia, co od początku było naszym priorytetem. Mamy nadzieję, że za naszym przykładem pójdą inni – mówi O. Jan Król, Prezes Zarządu Geotermii Toruń.

Włączenie ciepłowni geotermalnej do systemu ciepłowniczego Torunia poprawi bezpieczeństwo dostaw ciepła, pozytywnie wpłynie na hydraulikę pracy sieci ciepłowniczej
i możliwości jej rozwoju. Ciepło geotermalne stanowiące odnawialne źródło energii, w świetle obecnych wymagań unijnych, a w szczególności projektowanych nowych regulacji, pomoże również w utrzymaniu przez toruński system ciepłowniczy statusu systemu efektywnego energetycznie.

Ciepło z ciepłowni geotermalnej stanowi około 8% ciepła w systemie ciepłowniczym zarządzanym przez PGE Toruń. Pozostała ilość ciepła w sieci ciepłowniczej pochodzi
z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń (91%) i ciepłowni biogazowej (poniżej 1%) należącej do MPO.

Ciepłownia geotermalna będzie zasilała system ciepłowniczy z mocą około 18 MW.

Budowa ciepłowni geotermalnej została dofinansowana z Funduszu Spójności Unii Europejskiej poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama