Paliwa dla energetyki

Akcjonariusze PGNiG niemal jednomyślnie wyrazili zgodę na połączenie z PKN ORLEN

Aż 99,99% akcjonariuszy PGNiG obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyraziło zgodę na połączenie z PKN ORLEN. Decyzja ta jest jednym z ostatnich etapów w procesie połączenia obu spółek.

Łączymy siły w wyjątkowo trudnym momencie dla globalnych rynków paliwowo-energetycznych. Warunki gospodarcze, w jakich przyszło nam działać, gwałtowne wahania na rynkach surowcowych, wyzwania związane z transformacją energetyczną wymagają od nas konsekwencji i odważnych decyzji oraz starannego określania priorytetów i wykorzystywania szans na dalszy rozwój potencjału i kompetencji PGNiG, w kluczowych dla spółki obszarach. Dlatego z satysfakcją przyjmuję decyzję podjętą przez akcjonariuszy PGNiG – mówi Iwona Waksmundzka-Olejniczak, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Połączenie PKN ORLEN i PGNiG znacząco wzmocni rynek gazowo-paliwowo-energetyczny Polski, pozwoli na zwiększenie możliwości inwestycyjnych oraz realizację szeregu synergii operacyjnych, a także poprawi pozycję negocjacyjną połączonego koncernu – zarówno w przypadku zakupu surowców, jak i wzmocnienia pozycji na międzynarodowym rynku obrotu paliwami i energią.

Konsolidacja firm da impuls do dynamicznego rozwoju koncernu, wzmocni bezpieczeństwo energetyczne kraju, a w konsekwencji również polską gospodarkę. Łącząc doświadczenia i kapitał obu podmiotów, znacznie poszerzona zostanie oferta kompleksowych usług dla klientów multikoncernu, zarówno biznesowych, jak i indywidualnych.

Pracownicy Grupy Kapitałowej PGNiG swoim doświadczeniem i wiedzą będą wspierać rozwój centrów kompetencyjnych, w szczególności z obszaru poszukiwania i wydobycia węglowodorów, dystrybucji i magazynowania gazu oraz wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

W wyniku połączenia działalność upstreamu PGNiG będzie się rozwijać, tworząc nowy rozdział w bogatej historii poszukiwań i wydobycia, w kraju i za granicą. Integracja tego obszaru w ramach nowego koncernu umożliwi wzrost wydobycia, ułatwi pozyskanie perspektywicznych złóż i będzie szansą do dynamicznego rozwoju spółek serwisowych w Grupie. Co więcej, wszystkie koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie węglowodorów pozostaną w połączonym podmiocie.

Duże znaczenie mają kompetencje PGNiG w obszarze dystrybucji i magazynowania gazu. Grupa Kapitałowa PGNiG dysponuje największą w Europie, liczącą ponad 190 tys. kilometrów siecią dystrybucyjną. Jest też jedynym podmiotem w kraju posiadającym podziemną infrastrukturę magazynową dla gazu ziemnego. Takie szczególne zasoby nie tylko pozwalają rozwijać rynek gazu ziemnego w Polsce, ale także umożliwią realizację projektów wodorowych i biometanowych.

Ważnym wkładem PGNiG w rozwój i dywersyfikację działalności nowego koncernu będzie silna pozycja spółki w produkcji energii elektrycznej i ciepła. PGNiG posiada duże doświadczenie w zakresie eksploatacji jednostek wytwórczych oraz dystrybucji ciepła systemowego. To doświadczenie będzie cenne dla wzmocnienia pozycji koncernu multienergetycznego w sektorze ciepłowniczym.

Proces połączenia jest realizowany we współdziałaniu i w uzgodnieniu ze stroną społeczną, a pracownicy PGNiG i Grupy Kapitałowej PGNiG są informowani o przebiegu procesu połączenia na każdym jego etapie.

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama