Paliwa dla energetyki

GIG: Nominacja do europejskiego Radaru Innowacji

Opracowanie ogólnoeuropejskiej geologicznej bazy danych poświęconej podziemnemu magazynowaniu wodoru w wyeksploatowanych złożach węglowodorów i głębokich solankowych poziomach wodonośnych, zostało zakwalifikowane do europejskiego konkursu europejskiego Radar Innowacji (Innovation Radar).

To opracowanie jest wynikiem współpracy partnerów projektu Hystories: Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk IGSMiE PAN, sieci doskonałości CO2GEONET i GIG. Wodór uznawany na całym świecie jako paliwo przyszłości, ale jego magazynowanie jest problematyczne. Projekt Hystories: Podziemne magazynowanie wodoru w Europie (Hydrogen Storage in European Subsurface) ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie są możliwości techniczne oraz koszty podziemnego magazynowania wodoru na dużą skalę do 2050 r.

GIG we współpracy z partnerami analizuje możliwości geologicznego magazynowania wodoru w Polsce i uczestniczy w opracowaniu bazy danych zawierającej szczegółową charakterystykę potencjalnych miejsc magazynowania wodoru w Europie. To właśnie ta baza danych obiektów geologicznych została doceniona i wyróżniona przez tzw. Radar Innowacyjności Komisji Europejskiej. Projekt HyStorIES finansowany jest ze środków Programu ramowego w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020.

Innovation Radar to inicjatywa Komisji Europejskiej mająca na celu identyfikację innowacji i innowatorów o wysokim potencjale, w finansowanych przez UE projektach badawczych i innowacyjnych.

https://www.innoradar.eu/innovation/46348

Źródło: Główny Instytut Górnictwa

Działy

Reklama