Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja podnosi niezawodność dostaw energii w województwie świętokrzyskim

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna realizuje inwestycje na wschodnich terenach województwa świętokrzyskiego. Trzy zadania, polegające na wybudowaniu linii kablowych średniego napięcia (SN), rozpoczęły się z końcem wakacji. Celem inwestycji jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej do Odbiorców.

W skarżyskim oddziale PGE Dystrybucja trwają prace związane z podziemnym kablowaniem trzech odcinków linii napowietrznej SN. Przebudowane zostaną odcinki relacji Starachowice – Brody, Słupia – Raków oraz Kunów – Brody. Wszystkie te odcinki przebiegają przez tereny zalesione, dlatego linie były wielokrotnie narażone na działanie żywiołów. Kablowaniem objęte zostanie 6 km linii w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenia. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również stacja transformatorowa Styków 1.

– Prowadzone inwestycje zmniejszą awaryjność sieci, co zapewni pewność zasilania naszych odbiorców w tym regionie. Kablowanie linii ogranicza również nakłady związane z przyszłościową eksploatacją urządzeń. Podziemne linie kablowe są odporne na czynniki atmosferyczne, dlatego znacząco zmniejszają liczbę awarii masowych podczas gwałtownych zjawisk pogodowych – mówi Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna, Wojciech Nita.

Spółka w ramach programu kablowania sieci SN systematycznie modernizuje swoją infrastrukturę energetyczną. Program ma na celu zmianę struktury sieci poprzez zwiększenie udziału linii kablowych do min. 30% do 2028 r., co znacząco poprawi parametry jakościowych dostaw energii. Kompleksowa modernizacja sieci realizowana przez PGE Dystrybucja jest możliwa m. in. dzięki środkom z emisji akcji przeprowadzonej przez PGE S.A. o wartości 3,2 mld zł, z których połowa trafiła na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z szeroko zakrojoną transformacją energetyczną.

Planowany termin ukończenia inwestycji to pierwszy kwartał 2023 r. Koszt tych trzech zadań to blisko 3,5 mln zł.

Działy

Reklama