Elektroenergetyka

Zmiany regulacji dotyczących linii bezpośrednich – dyskusja w gronie ekspertów

Ministerstwa Rozwoju i Technologii było organizatorem spotkania eksperckiego na temat zmian regulacji dotyczących linii bezpośrednich. Nowymi rozwiązaniami szczególnie zainteresowany jest sektor przemysłowy mierzący się problemem wzrostów cen energii.

Linia bezpośrednia łączy źródło lub wytwórcę energii z odbiorcą przemysłowym. Ze względu na obowiązujące obecne uregulowania prawne tego rodzaju linie obecnie nie powstają. Jednocześnie przedsiębiorcy wskazują, że ich budowa mogłaby pomóc w obniżeniu kosztów energii dla gospodarki.

Wśród innych korzyści wynikających z budowy linii bezpośrednich wymienia się:

  • Umożliwienie uruchomienia nowych mocy odnawialnych źródeł energii pomimo ograniczeń przyłączeniowych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
  • Obniżenie opłat nakładanych na etapie dystrybucji energii.
  • Skorzystanie z niższej ceny energii produkowanej w odnawialnych źródłach.
  • Możliwość wykazania, że dany przedsiębiorca korzysta z zielonej energii (co można wykorzystać np. w celach marketingowych).

Projekt przepisów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii przewiduje m.in.:

  • Gwarancję przyłączenia linii bezpośredniej, jeżeli zostanie zastosowana automatyka regulacyjna uniemożliwiająca wprowadzanie mocy do sieci ponad moc umowną w istniejących warunkach przyłączenia dla przedsiębiorstwa.
  • Zapewnienie, że z linii bezpośredniej może korzystać podmiot przyłączony do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz może zasilać nią urządzenia instalacji odnawialnego źródła energii, np. inwertery.
  • Zapewnienie, że budową i zarządzaniem instalacją odnawialnego źródła energii oraz linią bezpośrednią może zajmować się inny podmiot niż przedsiębiorca korzystający z tej energii.
  • Zapewnienie, ze przedsiębiorca nie będzie ponosił zdecydowanej większości opłat, które obecnie są nakładane na etapie dystrybucji energii.
  • Zapewnienie, że regulacjami dot. linii bezpośredniej nie zostanie objęta autoprodukcja energii w ramach wewnętrznej sieci przedsiębiorstw.

Projekt został pozytywnie przyjęty przez ponad setkę przedstawicieli przemysłu, branży odnawialnych źródeł energii oraz innych przedsiębiorców obecnych podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Podczas dyskusji omówione zostały aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy wykorzystaniu linii bezpośredniej. Eksperci podkreślili m.in, że budowie linii bezpośredniej powinny towarzyszyć techniczne konsultacje z operatorami Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, tak aby nowo powstała linia funkcjonowała bez negatywnego wpływu na przepływy energii w sieci.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Działy

Reklama