Elektroenergetyka

PGE porządkuje struktury Grupy

PGE SA podpisała z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna umowy zbycia udziałów w spółkach  Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur – Serwis, Megaserwis oraz Ramb. Tym samym spółka PGE GiEK nabyła prawo własności 100% udziałów we wskazanych spółkach.

– PGE konsekwentnie realizuje działania zmierzające do uporządkowania struktur Grupy PGE. Sprzedaż udziałów sześciu spółek, dedykowanych do realizacji zadań na rzecz spółki PGE GiEK, jest kolejnym działaniem przygotowującym Grupę PGE do wydzielenia aktywów węglowych do powstającej Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Bestgum, Betrans, Elmen, Eltur – Serwis, Megaserwis oraz Ramb to spółki z Grupy Kapitałowej PGE, które świadczą usługi na rzecz kopalni i elektrowni z Grupy PGE. Po wydzieleniu aktywów węglowych będą realizować zadania na rzecz Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama