Paliwa dla energetyki

Oświadczenie w sprawie rozwiązań dla podmiotów wrażliwych

Informujemy, że wszystkie podmioty wrażliwe uprawnione do ochrony taryfowej wskazane w art. 62b ust. 1 pkt. 2 lit. d. ustawy Prawo energetyczne, które przed 1 stycznia 2022 r. zużyły mniej paliwa gazowego niż przewidziano w umowach, zostaną objęte przez PGNiG Obrót Detaliczny nowym korzystnym rozwiązaniem, o którym poinformujemy bezpośrednio Klientów (dotyczy to także sprawy SP ZOZ w Białobrzegach).

Jednocześnie podkreślamy, że już w dniu 27 września 2022 r. PGNiG Obrót Detaliczny wstrzymało wystawianie kar umownych dla ww. podmiotów.
Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama