EkoMobility

Łomża stawia na elektromobilność

Miasto Łomża dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 8 480 000 zł planuje zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym.  Całkowity koszt inwestycji to 13 038 000 zł. 

Ważna dla miejscowej społeczności inwestycja zostanie zrealizowana w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Zielony Transport Publiczny”. Jego celem jest obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym i rozwój w Polsce „zielonej” mobilności.  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże w formie dotacji 8 480 000 zł na zakup 4 autobusów o napędzie elektrycznym.

– Program „Zielony Transport Publiczny” służy poprawie jakości życia mieszkańców, nie tylko pod względem komfortu podróży. Nasz rząd prowadzi politykę, której celem są działania zmierzające do przeprowadzenia transformacji energetycznej, dzięki czemu osiągniemy ważną dla nas wszystkich poprawę jakości powietrza – mówi Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.

– Do zadania rozwoju elektromobilności podchodzimy wieloaspektowo. Nasze wsparcie dotyczy m.in. zeroemisyjnego transportu publicznego oraz rozwoju infrastruktury ładowania, co uzupełniamy programem wsparcia rozwoju infrastruktury energetycznej pod potrzeby elektromobilności. Te wszystkie działania pozwalają nie tylko poprawiać jakość życia, ale również wykorzystywać rodzimy potencjał w obszarze produkcji baterii, czy systemów ładowania pojazdów elektrycznych. Polski przemysł radzi sobie z powyższymi kwestiami bardzo dobrze – mówi Artur Michalski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięcia „Rozwój zielonego transportu publicznego w Łomży” miasto planuje zakup 4 autobusów elektrycznych.  Będą one wyposażone w m.in. funkcję przyklęku pojazdu,  przyciski sygnalizacyjne i przyciski specjalne dla osób z niepełnosprawnościami, auto komputer (ITS), system dynamicznej informacji pasażerskiej wizyjnej i audio (SDIP), monitoring wewnętrzny i zewnętrzny pojazdu. Oprócz tego autobusy będą także posiadać m. in. system lokalizacji GPS, system odzyskiwania energii z hamowania, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w technologii LED;

Zakupione pojazdy będą niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, w ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej ośmiu mechaników, ośmiu kierowców i naukę obsługi pojazdu.

Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” została podpisana 3 października 2022 r. Zgodnie z umową zakończenie realizacji projektu przewidziane jest w 2024 r.

Inwestycja przyniesie nie tylko pozytywny wymiar społeczny i gospodarczy, ale także korzyści ekologiczne. Łomża zmniejszy emisję dwutlenku węgla o ok. 135,15966 Mg w ciągu roku, a także ograniczy emisję tlenków azotu (o1,548458 Mg/r.) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o ok. 0,03239 Mg/r.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama