Ochrona środowiska

Inauguracja roku akademickiego studiów podyplomowych IOŚ-PIB

Wiceminister Piotr Dziadzio wziął udział w uroczystym zakończeniu roku akademickiego 2021/22 oraz inauguracji roku akademickiego 2022/2023 studiów podyplomowych Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB). W instytucie prowadzone są dwa kierunki „Klimat i Energia” i „Business Intelligence w ochronie środowiska”.

– Dziś żegnamy 67 absolwentów obu kierunków studiów podyplomowych Instytutu Ochrony Środowiska-PIB z rocznika 2021/22 i witamy kilkudziesięciu nowych studentów rocznika 2022/23. Z tego miejsca dziękuję kadrze zaangażowanej w przygotowanie treści poszczególnych przedmiotów za pracę i profesjonalizm – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska Piotr Dziadzio.

W Instytucie  Ochrony Środowiska – PIB, jednostce podległej Ministerstwa Klimatu i Środowiska prowadzone są studia podyplomowe „Klimat i Energia” i „Business Intelligence w ochronie środowiska”. Instytut, po raz trzeci z rzędu, jako jeden z nielicznych w Polsce, został zewaluowany w kategorii A. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i ochrony środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ICT oraz systemów informacyjnych.

– Mamy ogromne potrzeby edukacyjne w zakresie działań środowiskowych. Dziękuję profesorowi Romanowi Niżnikowskiemu i dyrektorowi Krystianowi Szczepańskiemu za cenną inicjatywę, a Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za dofinansowanie tego projektu – dodał Wiceminister Dziadzio.

***

Program studiów Klimat i Energia – praktyczne aspekty obejmuje:

  • zagadnienia związane z polityką klimatyczno-energetyczną,
  • aspekty prawne,
  • aspekty ekonomiczne,
  • aspekty finansowania zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej,
  • praktyczne aspekty raportowania do Krajowej Bazy, opłat środowiskowych i EU ETS.

Program studiów Business Intelligence w Ochronie Środowiska obejmuje cztery ścieżki kształcenia:

  • podstaw technologii ICT i systemów informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ich umiejscowienia w systemie zarządzania, monitoringu i ochrony środowiska
  • podstaw wykorzystywania narzędzi i metodyki zarządzania informacją (Data Management)
  • metodyki i technologii zintegrowanej analizy danych (Data Science)
  • technologii i praktycznego wykorzystywania informacji zarządczej wraz z technikami jej wizualizacji (Business Intelligence)

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama