Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Rynek energii: średnia cena energii na rynku konkurencyjnym w II kwartale 2022 r. wyniosła prawie 472 zł/MWh

W drugim kwartale 2022 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła prawie 472 zł/MWh. W tym samym czasie wytwórcy sprzedawali energię w kontraktach dwustronnych zawieranych na rynku pozagiełdowym (tzw. kontrakty OTC) średnio po 489,22 zł/MWh.

Wykres 1. Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym od czwartego kwartału 2020 do drugiego kwartału 2022, wyrażona w zł/MWh

  • Średnia ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym obejmuje sprzedaż energii (wolumen sprzedaży oraz wartość sprzedanej energii) realizowaną przez wytwórców i spółki obrotu w konkurencyjnych segmentach krajowego hurtowego rynku energii elektrycznej – tj. do spółek obrotu w ramach kontraktów dwustronnych[1] oraz na giełdę energii.
  • W wyliczaniu średniej nie uwzględnia się sprzedaży energii na rynek bilansujący (ze względu na jego techniczny charakter).
  • W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych, do wyliczenia ceny został wzięty pod uwagę wolumen sprzedaży energii elektrycznej i wartość jej sprzedaży do spółek obrotu poza grupę kapitałową oraz na giełdę energii.
  • Więcej danych dotyczących średnich cen oraz wskaźników obliczanych i publikowanych przez Prezesa URE znajduje się w dziale: Energia elektryczna /Ceny, wskaźniki
  • Informacje na temat średnich cen za drugi kwartał 2022 r. znajdują się w Informacji Prezesa URE nr 42/2022.

[1] W przypadku skonsolidowanych pionowo grup kapitałowych brana jest pod uwagę sprzedaż do spółek obrotu poza grupę kapitałową.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama