Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja zwiększa moc przyłączeniową OZE w GPZ Felin

Nowa inwestycja lubelskiego oddziału PGE Dystrybucja w sąsiedztwie strefy ekonomicznej w Lublinie przyczyni się do zwiększenia możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych OZE oraz poprawy efektywności energetycznej w regionie. Budowa głównego punktu zasilania (GPZ) Felin rozpoczęła się w Świdniku przy ul. Brzegowej. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział Spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Lubelski Oddział PGE Dystrybucja rozpoczyna budowę stacji GPZ Felin, aby stworzyć możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii. Stacja została zaprojektowana w oparciu o nowoczesną aparaturę w wykonaniu napowietrznym. Wewnątrz budynku technologicznego zaprojektowano dwie dwusekcyjne rozdzielnie 15 kV zasilane z dwóch trójrdzeniowych transformatorów 110/SN/SN. W ramach zadania inwestycyjnego jedno z podejść napowietrznych zostanie zaprojektowane w wykonaniu kablowym.

– Inwestycja otrzymała już pozwolenie na budowę i wkrótce przyczyni się do zwiększenia wolumenu energii wprowadzanej przez odnawialne źródła energii oraz stworzy dodatkowe możliwości przyłączania nowych odbiorców – mówi Dariusz Dudek, Dyrektor Generalny lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja.- Podjęte prace mają na celu poprawę jakość zasilania i wzrost bezpieczeństwa energetycznego odbiorców w Lublinie i okolicznych gminach – dodaje Dyrektor.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnej technologii poprawi się jakość zasilania oraz elastyczność systemu elektroenergetycznego.

Realizacja projektu zmniejszy zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, umożliwiając zastąpienie jej energią z OZE, prowadząc do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”.

PGE Dystrybucja, jako lider niezawodności dostaw energii wśród Operatorów Usług Dystrybucyjnych, stale podejmuje działania w celu zwiększenia jakości usług świadczonych swoim Odbiorcom. Wartość uruchomionej inwestycji w Świdniku wyniesie ponad 23 mln zł, w tym przewidywana kwota dofinasowania z Unii Europejskiej wyniesie ok. 17 mln zł.

Działy

Reklama