Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Program pomocy dla przedsiębiorców przyjęty przez Sejm

Projekt ustawy określa zasady udzielania takiej pomocy. Wsparciem zostaną objęte przedsiębiorstwa, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów energii i gazu. Jeszcze w tym roku rząd chce przeznaczyć na ten cel ponad 5 mld zł.

– Ta pomoc jest bardzo potrzebna z uwagi na rosnące koszty produkcji dla przedsiębiorstw przemysłowych. Pogarsza się rentowność branż szczególnie narażonych na wahania cen energii i gazu ziemnego – powiedział Minister Rozwoju i Technologii, Waldemar Buda.

Część polskich firm, np. z branż ceramicznej czy hutniczej, już dziś zmuszona jest wstrzymywać lub ograniczać produkcję. Ze względu na wielkość przedsiębiorstw działających w tych branżach, firmy te są często bardzo znaczącym pracodawcą na lokalnym rynku pracy.

W latach 2022-2024 na realizację programów rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. na wsparcie przewidziane zostało ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Działy

Reklama