Paliwa dla energetyki

Polsko-kanadyjskie forum biznesowe przemysłu jądrowego

W dniach 20-22 września br. Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP, wspólnie z Ambasadą Kanady w Warszawie oraz kanadyjską izbą przemysłu jądrowego OCNI (Organisation of Canadian Nuclear Industries) zorganizowało forum biznesowe przemysłu jądrowego, którego głównym celem było nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z obu krajach w obszarze energetyki jądrowej.

W wydarzeniu wzięło udział blisko 90 przedstawicieli polskiego i kanadyjskiego przemysłu jądrowego – głównie z samych przedsiębiorstw, izb gospodarczych (Organisation of Canadian Nuclear Industries, Canadian Nuclear Association a ze strony polskiej – Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska) jak i administracji rządowej.

Agendę wydarzenia dodatkowo wzbogaciły bilateralne sesje biznesowe; podczas blisko 50 takich spotkań poszczególne polskie i kanadyjskie przedsiębiorstwa nawiązały bezpośrednie kontakty handlowe celem ewentualnej realizacji projektów w tym sektorze w obu krajach oraz na rynkach państw trzecich.

W wydarzeniu wzięli udział regionalni partnerzy gospodarczy Kanady z krajów bałtyckich, w których również planuje się lub rozważa budowę elektrowni jądrowych (głównie z Estonii; w technologii SMR).

Trzeciego dnia wydarzenia zaprezentowano kanadyjskim gościom wybrane polskie firmy, które mają bardzo ciekawe doświadczenia w realizacji eksportowych projektów jądrowych lub te, które mogą bez problemu wejść w łańcuchy dostaw tej branży: Rockfin, Crist oraz Energomontaż-Północ Gdynia (aktualnie w strukturach Grupy Przemysłowej Baltic).

Wydarzenie wpisuje się w dotychczasową współpracę jądrową z Kanadą – w 2016 r. Departament Energii Jądrowej ówczesnego Ministerstwa Energii RP zorganizował profilowaną-jądrową  misję przemysłową w Kanadzie z udziałem 15 polskich przedsiębiorstw. Ponadto zidentyfikowano już kilka przypadków bezpośredniej realizacji dostaw dla kanadyjskich elektrowni jądrowych wykonanych przez polskie przedsiębiorstwa: np. opolskie fabryki Fametu wykonały złożone obróbki mechaniczne i termiczne korpusu turbiny a wrocławskie fabryki General Electric wyprodukowały stator generatora (oba projekty dla elektrowni Darlington: prace w latach 2018-2019). Także kanadyjskie SNC Lavalin zaangażowało kilku polskich kooperantów na potrzeby własnych prac inżynieryjnych na litewskiej elektrowni jądrowej Visagina (zarówno przed jak i po jej zamknięciu – w fazie rozbiórki).

Kanada jest liczącym się podmiotem w sektorze jądrowym – na swoim terytorium posiada aktualnie 19 pracujących reaktorów ciężkowodnych CANDU o łącznej mocy 13,5 GWe zlokalizowanych w 5 elektrowniach co pokrywa ponad 16% krajowego zapotrzebowania. Kolejnych 19 reaktorów – w kanadyjskiej technologii CANDU – pracuje w Argentynie, Rumunii, Chinach, Indiach, Korei Płd. oraz Pakistanie. Kanadyjska Bruce Power jest aktualnie elektrownią o największej – zainstalowanej mocy wśród elektrowni jądrowych na świecie (ponad 6,5 GWe) a w 2020 r. reaktor w innej kanadyjskiej elektrowni – Darlington – ustanowił rekord świata – 1116 dni nieprzerwanej generacji prądu. Kraj ten posiada również 7 reaktorów naukowo-badawczych oraz jest istotnym dostawcą uranu oraz radioizotopów medycznych na rynki światowe.

Aktualnie – w Kanadzie -prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad nowymi generacjami reaktorów (np. mikro czy małymi modułowymi reaktorami); pierwszy komercyjny SMR w tym kraju (i prawdopodobnie na świecie) będzie uruchomiony po 2030 r.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama