Ochrona środowiska

O wsparciu dla miast w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności

Małgorzata Jarosińska-Jedynak spotkała się z samorządowcami z Podkarpacia. W trakcie wydarzenia, organizowanego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności, uczestnicy rozmawiali na temat wsparcia polskich miast w nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej opowiedziała także o Krajowej Polityce Miejskiej 2030.

– Miasta od lat stanowią jeden z priorytetów przy wydatkowaniu Funduszy Europejskich. Poprawa jakości życia mieszkańców przy jednoczesnym dbaniu o ochronę środowiska są dla naszego ministerstwa kluczowe – powiedziała Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Nowa perspektywa finansowa dla miast

Miasta są jednym z najważniejszych obszarów dla inwestycji prorozwojowych finansowanych z Funduszy Europejskich. To one stanowią kluczową rolę w osiąganiu celów określonych w strategii Unii Europejskiej: Europejski Zielony Ład.

– W nowej perspektywie finansowej kładziemy szczególny nacisk na inwestycje związane z budową gospodarki niskoemisyjnej, redukcją dwutlenku węgla, podniesieniem efektywności energetycznej, dostosowaniem do zmian klimatu oraz ochroną środowiska – powiedziała Wiceszefowa Resortu Funduszy i Polityki Regionalnej.

Możliwości wsparcia miast w nowej perspektywie finansowej są znaczące. Aglomeracje mogą korzystać ze środków w ramach:

  • programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
  • programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),
  • komponentu „B” Krajowego Planu Odbudowy „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”,
  • programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia.

– Pieniądze z Unii Europejskiej przeznaczymy również na zrównoważoną mobilność miejską. Miasta będą mogły starać się o dofinansowanie zakupu bezemisyjnego taboru czy digitalizację systemu mobilności – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Krajowa Polityka Miejska

14 czerwca 2022 r. polski rząd przyjął najważniejszy dokument dotyczący prowadzenia polityki miejskiej: Krajową Politykę Miejską 2030 (KPM 2030). Jest to dokument ukierunkowany na zrównoważony rozwój miast i miejskich obszarów funkcjonalnych.

KPM 2030 dotyczy miast, ale kierowana jest przede wszystkim do administracji centralnej. Identyfikuje bariery prawne, organizacyjne oraz proponuje konkretne rozwiązania.

Dokument został przygotowany wraz z początkiem nowej perspektywy finansowej Funduszy Europejskich. Ma on być swego rodzaju filtrem ukierunkowującym wsparcie w innych programach i strategiach.

– Krajowa Polityka Miejska 2030 angażuje wielu partnerów do działania. Jej sukces będzie zależał w dużej mierze od efektów współpracy resortów na rzecz osiągnięcia założonych celów – podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

 

Działy

Reklama