Artykuły Polecane Wydarzenia - relacje

Relacja z VII Konferencji „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i przemysłowej – IT/OT”

Wydawnictwo „Nowa Energia” zorganizowało VII Konferencję „Niezawodność i Cyberbezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej i Przemysłowej – IT/OT”, która odbyła się w dniach 7-8 września 2022 r. w Raszynie-Falentach.

 

Celem Konferencji była prezentacja praktycznych rozwiązań, jak również bieżących trendów w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa i w przeciwdziałania atakom cybernetycznym w sektorach: Energetycznym, Petrochemicznym, Gazowniczym, Wod-Kan, Spożywczym, Farmaceutycznym, a także innych przedsiębiorstwach posiadających infrastrukturę OT.

 

 

 

Moderatorem Konferencji był Michał Kibil, Senior Partner, Adwokat w DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

 

 

 

 

 

O rekomendacjach Ministra Klimatu i Środowiska w zakresie cyberbezpieczeństwa sektora energii mówił Jarosław Łuba, Naczelnik Wydziału ds. Cyberbezpieczeństwa Sektora Energii w Departamencie Informatyzacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

 

 

 

 

Na temat problemów niespójności regulacji prawnych ze stanem techniki w kontekście cyberbezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki systemu elektroenergetycznego wypowiedział się dr inż. Jarosław Tworóg, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

 

 

 

Procesowe podejście do cyberbezpieczeństwa systemów OT oraz IT oraz pokaz praktycznego procesowego podejścia do cyberbezpieczeństwa systemów OT oraz IT zrealizował Cezar Cichocki, Szef Centrum Kompetencyjnego OPENBIZ Sp. z o.o.

 

 

 

Głos w Dyskusji

Moderatorem Panelu Dyskusyjnego był Ireneusz Piecuch, Senior Partner, Radca Prawny w DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A. Głos w Dyskusji zabrali (od lewej): Dorota Bałachowska, Ekspert ds. Cyberbezpieczeństwa, Urząd Dozoru Technicznego; Dr Łukasz Kister, MBA, Ekspert [Cyber]Bezpieczeństwa, Global Product Cyber Security Expert, Woodward, Inc.; Jarosław Łuba, Naczelnik Wydziału ds. Cyberbezpieczeństwa Sektora Energii, Departament Informatyzacji, Ministerstwo Klimatu i Środowiska; Aleksander Surma, IT Director, CMC POLAND Sp. z o.o.; Dr inż. Jarosław Tworóg, Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Prezentacji Raportu „Zwarci, silni, gotowi? Polskie firmy w obliczu cyberzagrożeń” dokonał Bartosz Ulczycki, Associate w DGTL Kibil Piecuch i Wspólnicy S.K.A.

 

 

 

 

 

„Incident Command System for Industrial Control Systems (ICS4ICS) – czyli jak wykorzystać sprawdzone modele zarządzania kryzysowego w postępowaniu z cyberincydentami w infrastrukturze krytycznej” – to tytuł referatu, który wygłosił dr Łukasz Kister, MBA, Ekspert [Cyber]Bezpieczeństwa, Global Product Cyber Security Expert, Woodward.

 

 

 

Adam Paturej, Dyrektor Programu Cyberbezpieczeństwa w Fundacji Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego wygłosił referat pt. Cyberbezpieczeństwo w dobie ograniczonych zasobów. Jak wykorzystać firmowe aktywa, wiedzę inżynierów oraz charakterystykę procesów technologicznych, aby przeciwdziałać skutkom cyberataków”.

 

 

„Visibility & Control – jak dostrzec, ocenić i odeprzeć cyberatak” – to tytuł prezentacji, którą wygłosił Krzysztof Wójtowicz, Head of Sales w ICsec S.A.

 

 

 

 

 

Podczas wieczornej kolacji uczestnicy mieli okazję do degustacji win – w ramach projektu winiarskiego Marka Kondrata.

 

 

 

 

 

 

 

 

„Laboratorium OT – zanim przyjdzie burza nauczmy się tańczyć w deszczu!” – to tytuł prezentacji warsztatowej, którą wygłosił m. in. Rafał Wiszniewski, Ekspert ds. ICT Business Alignment w Orange Polska S.A.

 

 

 

 

Andrzej Maciejak, Senior Solutions Architect, Marketing i Rozwój Produktów Cyberbezpieczeństwa w Orange Polska S.A. kontynuował prezentację firmy Orange.

 

 

 

 

Najnowsze zmiany w standardzie ISO 27002 i ich wpływ na bezpieczeństwo systemów IT/OT omówił Tomasz Szczygieł, Ekspert w DEKRA Certification Sp. z o.o.

 

 

 

 

Rozmowy w kuluarach

Stoisko OPENBIZ Sp. z o.o.

 

PROGRAM WYDARZENIA

PEŁNA FOTORELACJA

Wydawnictwo “Nowa Energia” 

Działy

Reklama