Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Pomoc rządu dla przedsiębiorstw w latach 2022–2024 w związku z sytuacją na rynku energii

Rada Ministrów przyjęła dziś przygotowany przez MRiT projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

– Nagły wzrost cen gazu i energii elektrycznej wywołany rosyjską agresją na Ukrainę wpływa znacząco na rentowność firm przemysłowych. Dlatego jeszcze w tym roku planujemy dofinansować część kosztów zakupu energii i gazu, jakie ponoszą najbardziej energochłonne przedsiębiorstwa – powiedział Minister Waldemar Buda.

– Już teraz niektóre polskie przedsiębiorstwa np. producenci wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek czy nawozów i związków azotowych, zmuszone są wstrzymywać lub ograniczać produkcję. Pamiętajmy, że często są one znaczącym pracodawcą w danym regionie. Firmy te potrzebują wsparcia finansowego, które pozwali im nie tylko utrzymać rentowność, ale też miejsca pracy i zdolności produkcyjne – dodał Minister Buda.

Najważniejsze rozwiązania

  • Określone zostaną zasady udzielania przedsiębiorcom pomocy publicznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2022–2024.
  • Wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców, w przypadku których prowadzenie działalności gospodarczej jest zagrożone ze względu na dynamiczny wzrost kosztów prowadzenia tej działalności.
  • Wsparcie może być udzielone na pokrycie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.
  • W latach 2022–2024 na realizację programów rząd chce przeznaczyć 17,4 mld zł, z czego w jeszcze w tym roku ponad 5 mld zł. W 2023 r. na wsparcie przewidziane zostało ponad 8,2 mld zł, a w 2024 r. – ponad 4,1 mld zł.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Działy

Reklama