Elektroenergetyka

Polsko-ukraińskie rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym

Współpraca polsko-ukraińska w sektorze energetycznym i bezpieczeństwa energetycznego w kontekście rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę, to główny temat rozmowy Minister Anny Moskwy z Ministrem Energetyki Ukrainy Germanem Galushchenko. Spotkanie odbyło się 19 września 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Podczas spotkania omówiono postępy w realizacji postanowień podpisanego w Kijowie Memorandum o współpracy energetycznej pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Energetyki Ukrainy.

– Przebudowa interkonektora umożliwi wymianę energii elektrycznej między Polską a Ukrainą – powiedziała Minister Anna Moskwa.

Strony omówiły aktualny stan przygotowań w sprawie przywróceniem połączenia linii elektroenergetycznej EJ Chmielnicka-Rzeszów na poziomie napięcia 400 kV oraz dalszych prac przygotowujących do uruchomienia sieci.

– Rosja od wielu lat prowadzi agresywną politykę energetyczną, a zbrojna napaść na Ukrainę i działania wojenne dodatkowo spotęgowały negatywne efekty nadmiernego wzrostu cen energii elektrycznej i gazu w całej UE. Odcięcie się od rosyjskich wpływów skutecznie wpłynie na stabilność energetyczną Europy, przyczyni się do stabilizacji cen, a także bezpieczeństwa energetycznego Polski i Ukrainy – zauważyła Minister Anna Moskwa.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama