Elektroenergetyka

Prototypowe stacje Energa-Operator

Energa-Operator wraz z gdańskim oddziałem Instytutu Energetyki opracowała nowe rozwiązania  dla stacji transformatorowych, które pozwolą na zwiększenie możliwości przyłączania mikroinstalacji. Stacje dzięki stałemu monitorowaniu parametrów pracy lokalnej sieci, będą mogły autonomicznie dostosowywać poziom napięcia, tak aby zapewnić optymalne warunki dla działania przydomowych fotowoltaicznych źródeł wytwórczych.   

– Projekty badawczo -rozwojowe, w których bierzemy udział, pozwalają wykorzystać ogromną wiedzę i doświadczenie pracowników Energa-Operator, nie tylko w codziennych zadaniach, ale też dla rozwoju całej branży. Projekt EUniversal, w ramach którego opracowane zostały nowe stacje, realizowany jest przez 18 podmiotów z UE, wśród których są też instytucje naukowe – mówi Alicja Barbara Klimiuk, Prezes Zarządu Energa-Operator – Współpraca nauki i biznesu, także ta ponadnarodowa, jest kluczowa dla sprawnego przeprowadzenia zmian w energetyce. W tym przypadku łączymy siły, aby rozwiązać problem, jakim jest zapewnienie odpowiednich parametrów energii elektrycznej przy jednoczesnym umożliwieniu pracy licznych, przyłączonych do sieci mikroisnstalacji. To realne i bardzo poważne wyzwanie dla dystrybutorów energii, tak w Polsce, jak i Europie – dodaje Prezes Klimiuk.

W nowych stacjach transformatorowych średniego napięcia (SN/nn), zastosowano transformatory wyposażone w funkcję podobciążeniowej regulacji napięcia (OLTC ang. On-Load Tap Changer), co pozwala im na płynne dostosowywanie jego wartości, w reakcji na zmiany wynikające z obciążenia i ilości energii produkowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych.

Optymalizację napięć zapewniają zaimplementowane w sterowniku stacji algorytmy korzystające z danych pomiarowych, otrzymywanych m. in. z liczników inteligentnych zainstalowanych u klientów.

Energa-Operator rozpoczyna tym samym wykorzystanie liczników inteligentnych, także, jako miernika monitorującego parametr pracy.

Prototypowe stacje wybudowano w trzech miejscach w Polsce, gminie Linia na Pomorzu, Czajkowie w woj. wielkopolskim oraz w Mławie. Lokalizacje te wybrane zostały nieprzypadkowo, na terenach, które odznaczają się dużą liczbą przyłączonych mikroinstalacji. Stanowią one jednocześnie obszary demonstracyjne polskiej części projektu EUniversal.

W kolejnych etapach projektu testowane i optymalizowane będą algorytmy sterowania stacją.  Wszystko to pozwoli m. in. na poszerzenie możliwości bezprzerwowej produkcji energii z mikroinstalacji.

Polska część projektu EUniversal, poza budową samych stacji, obejmuje również przetestowanie modeli współpracy Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) z właścicielami przydomowych źródeł wytwórczych. Celem jest wypracowanie takich rozwiązań, pozwalających na zwiększenie elastyczności sieci, aby współdziałanie było korzystne dla obu stron. W ramach prac, dzięki zainteresowanym użytkownikom sieci przetestowane zostaną m.in. platformy zakupowe umożliwiające OSD korzystanie z usług elastycznościowych .

Obszary demonstracyjne projektu EUniversal poza Polską zlokalizowane zostały także w Niemczech oraz Portugalii.

Projekt EUniversal realizowany jest dzięki wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Energa-Operator jest liderem polskiego obszaru demonstracyjnego projektu, który powstaje we współpracy z gdańskim oddziałem Instytutu Energetyki, przedsiębiorstwem Mikronika oraz firmą NODES.

Źródło: Energa-Operator SA

Działy

Reklama