Ciepłownictwo

NFOŚiGW dofinansuje modernizację źródła ciepła w Kozienickiej Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. przeprowadzi modernizację źródła ciepła w Kozienicach. Na inwestycję tę otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 22,7 mln zł dotacji oraz pożyczkę także w wysokości 22,7 mln zł.

Ta ważna inwestycja dla mieszkańców gminy Kozienice zostanie zrealizowana w ramach drugiej edycji programu priorytetowego „Ciepłownictwo powiatowe”.

Celem projektu jest zaopatrzenie w ekologiczne ciepło mieszkań i domów mieszkańców miasta Kozienice podłączonych do istniejącej sieci ciepłowniczej. Całkowity koszt inwestycji to 55 903 500 zł. Kwota zarówno dotacji, jak i pożyczki ze środków NFOŚiGW wyniesie po 22 725 000 zł.

Celem rządu, resortu klimatu i środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest redukcja emisji zarówno w przedsiębiorstwach, jak i samorządach. Doskonałym do tego narzędziem są programy takie jak  „Ciepłownictwo powiatowe”, czy planowany program  „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” – zaznacza Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska. Wiemy, że transformacja ciepłownictwa zawodowego jest procesem kosztownym. Nieduże przedsiębiorstwa ciepłownicze mają problem z dostępem do kapitału na inwestycje, a bez potrzebnej modernizacji stają przed coraz trudniejszą walką o rentowność działalności. Dlatego proponujemy systemowe wsparcie, dzięki któremu będzie można – tak jak tu w Kozienicach – finansować adekwatne rozwiązania technologiczne – podkreśla Szefowa Resortu.

NFOŚiGW poprzez swoje programy priorytetowe  wspiera finansowo transformację energetyczną, szczególnie mniejszych systemów ciepłowniczych. Nowoczesne źródła ciepła przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstw ciepłowniczych, czego efektem są oszczędności w zużywanym paliwie, a tym samym spadek kosztu wytworzonego ciepła. W efekcie maleje koszt ogrzewania dla odbiorców ciepła systemowego – mówi Sławomir Mazurek, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Tym bardziej cieszy, że inwestycja będzie mieć nie tylko ważny wymiar społeczny i ekonomiczny, ale przyniesie również efekty ekologiczne. Dzięki modernizacji źródła ciepła w Kozienicach nastąpi zmniejszenie emisji CO2 o 16 099 ton/r., zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 213 313 GJ/r., jak również zmniejszenie zużycia energii końcowej o 4 634 GJ/r.

Kozienicki projekt dotyczy budowy dwóch układów kogeneracji, składających się z dwóch kotłów na biomasę, każdy o mocy nominalnej 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczno-technologiczną i dwóch obiegów ORC do produkcji energii elektrycznej w układzie skojarzonym o mocy do 145 kWe każdy. W ramach projektu zostanie wybudowany nowy budynek ciepłowni wraz z infrastrukturą oraz składem paliwa, nastąpi również montaż agregatu prądotwórczego – mówi Piotr Kozłowski, Burmistrz Gminy Kozienice – Warto zaznaczyć, że po realizacji projektu 65,6% ciepła będzie produkowane z odnawialnych źródeł energii, co oznacza że system ciepłowniczy w Kozienicach stanie się systemem efektywnym energetycznie – podkreśla Burmistrz Kozienic.

Umowa o udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłownictwo powiatowe – II nabór” została podpisana 19 września 2022 r. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do końca stycznia 2025 r.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama