Elektroenergetyka

PGE GiEK kolejny raz nagrodzona „Platynowym Megawatem”

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE, została po raz kolejny doceniona przez Towarową Giełda Energii (TGE) za największą aktywność na Rynkach Energii Elektrycznej w 2021 r. PGE GiEK znalazła się także w gronie wyróżnionych spółek przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT) za najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi w ub. r.

– Jesteśmy dumni z faktu, że w tych bardzo dynamicznych, trudnych czasach dla sektora energetycznego PGE GiEK po raz kolejny udowodniła, że jest nie tylko gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, ale również poprzez swoje działania handlowe przyczynia się do wzrostu płynności rynku giełdowego, czyniąc wycenę energii elektrycznej rynkową i transparentną dla wszystkich uczestników. „Platynowy Megawat” jest potwierdzeniem pozycji PGE GiEK i zaufania, którym obdarzają nas nasi kontrahenci – mówi Andrzej Legeżyński, Prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

Przyczyniając się do zwiększania skali obrotów na rynkach prowadzonych przez TGE, spółka PGE GiEK ma na względzie zwiększanie transparentności i przejrzystości handlu hurtowego.

Osiągnięcie tak dobrego wyniku to efekt wzorowej organizacji struktur handlowych i współpracy w całej Grupie Kapitałowej PGE – podkreśla Prezes PGE GiEK.

IRGiT nagrodziła spółki, które szczególnie angażowały się w działalność Izby w 2021. Dynamiczna sytuacja na rynkach energii elektrycznej wymagała podjęcia zintensyfikowanych poczynań optymalizujących metody wnoszenia zabezpieczeń pod zawarte kontrakty.

– PGE GiEK wraz z Izbą oraz innymi uczestnikami rynku, uczestniczyła w tworzeniu nowych mechanizmów, dzięki którym można było sprostać wymogom zabezpieczeń przy jednoczesnej optymalizacji ich kosztów. Wypracowane rozwiązania w obszarze zabezpieczeń niepieniężnych będą stanowiły podstawę do dalszych działań w tym obszarze oraz będą pomocne w okresie transformacji, przed jaką stoją najwięksi wytwórcy w kraju – mówi Sławomir Podkówka, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych PGE GiEK.

Podczas gali wręczenia nagród TGE i IRGiT, która odbyła się 5 września w Wiśle, wyróżnienia odebrał wiceprezes Sławomir Podkówka. Podsumowanie ubiegłego roku giełdowego odbyło się w ramach XIV Forum Obrotu, które pełni rolę platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE.

Źródło: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

Działy

Reklama