Paliwa dla energetyki

Spotkanie PAA z SNRIU

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz oraz Wiceprezes Andrzej Głowacki rozmawiali z szefem ukraińskiego dozoru jądrowego Olehem Korikovem. Rozmowy dotyczyły Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej oraz planowanego wzmocnienia współpracy pomiędzy PAA a SNRIU.

Podczas rozmowy, która odbyła się w trybie zdalnym 6 września, szef dozoru ukraińskiego poinformował kierownictwo Państwowej Agencji Atomistyki o aktualnej sytuacji w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej, która od początku marca jest okupowana przez wojska Federacji Rosyjskiej. Oleh Korikov mówił m.in. o tym, że jeden z sześciu bloków zaporoskiej siłowni pracuje, wytwarzając tym samym energię potrzebną do chłodzenia systemów związanych z bezpieczeństwem jądrowym.

Szefowie polskiego i ukraińskiego dozoru jądrowego omówili również kwestie bezpieczeństwa jądrowego, monitoringu radiacyjnego oraz misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.

Od początku wojny PAA jest w stałym kontakcie z ukraińskim regulatorem. Podczas rozmowy szefowie polskiego i ukraińskiego dozoru wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

Sytuacja radiologiczna w Polsce jest w normie

W związku z sytuacją w Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej w Polsce nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. PAA stale monitoruje sytuację radiacyjną w kraju – wskazania aparatur są w normie. Bieżące wyniki monitoringu radiacyjnego dostępne są na stronie Agencji: https://www.gov.pl/web/paa/sytuacja-radiacyjna.

Źródło: Państwowa Agencja Atomistyki

 

Działy

Reklama