Elektroenergetyka

Więcej mocy dla Sochaczewa

Łódzki oddział PGE Dystrybucja rozpoczął przebudowę stacji 110/15 kV Boryszew. Inwestycja o wartości ponad 8,5 mln zł podniesie bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Sochaczewa i okolic.

Rozpoczęły się prace budowlane na stacji 110/15 kV Boryszew w Sochaczewie. To jedna z wielu inwestycji PGE Dystrybucja prowadzonych na terenie powiatu sochaczewskiego, gdzie w ciągu najbliższych lat realizowane będą prace modernizacyjne sieci. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na lata 2022-2026 sięgną tu 30 mln zł. Część zadań jest już na etapie realizacji lub projektów technicznych.

Jeszcze w tym roku spółka zmodernizuje stację 220/110/15 kV Sochaczew, a w 2023 zakończona zostanie przebudowa ostatniego odcinka linii 110 kV Sochaczew – Łowicz 1, który na długości 2 km będzie poprowadzony jako linia kablowa.

Celem rozbudowy stacji Boryszew jest przyłączenie największej w środkowej Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 60 MW. Wymaga to wybudowania w rozdzielni 110 kV dodatkowego pola, do którego zostanie podłączony kabel 110 kV inwestora farmy. Modernizacja obejmie rozbudowę rozdzielni 110 kV oraz przebudowę telemechaniki i łączności. Energetycy poprowadzą prace modernizacyjne na czynnym obiekcie, jednak konieczne wyłączenia zostaną zrealizowane w taki sposób, by nie były odczuwalne przez mieszkańców Sochaczewa.

– Zadanie jest złożone i wymaga koordynacji wielu służb technicznych oddziału, gdyż modernizacja stacji będzie prowadzona podczas normalnej pracy sieci – mówi Andrzej Piętka, Dyrektor Generalny Oddziału Łódź. – Dodatkowym wyzwaniem jest krótki termin realizacji zadania – pierwsze megawaty „zielonej energii” powinny popłynąć z farmy fotowoltaicznej już w drugim kwartale 2023 r. – dodaje Dyrektor Piętka.

Przebudowa stacji 110/15 kV Boryszew poprawi jakość energii przesyłanej do mieszkańców powiatu sochaczewskiego, zwiększy możliwości przyłączeniowe oraz wzmocni bezpieczeństwo energetyczne całego obszaru.

Inwestycja jest również ważnym elementem prowadzonej w Polsce transformacji energetycznej, zwiększającym udział odnawialnych źródeł energii w krajowym systemie energetycznym.

Działy

Reklama