Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

TGE i IRGiT przyznały nagrody dla najaktywniejszych spółek oraz maklerów 2021 r.

5 września 2022 r. był prawdziwym świętem branży energetycznej. Podczas uroczystej gali Podsumowania Roku Giełdowego 2021 Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych uhonorowały bowiem najaktywniejsze spółki
i maklerów minionego roku.

W ręce laureatów trafiło 13 Platynowych Megawatów oraz 3 Rozrachunki, przy czym łącznie nagrodzono 7 spółek i 7 maklerów.

Podsumowanie Roku Giełdowego odbywa się nieprzerwanie od 12 lat. Tegoroczny finał po raz kolejny zaplanowano w ramach organizowanej przez TGE konferencji Forum Obrotu.

– Rok 2021 był kolejnym, który upłynął pod znakiem wyzwań, ale i wzajemnej współpracy oraz zaangażowania ze strony środowiska giełdowego. Wzrosty cen, trwająca pandemia czy dokonująca się transformacja energetyczna umocniły branżę w przekonaniu, jak ważna jest praca na rzecz krajowej i europejskiej gospodarki. Cieszę się, że ponownie możemy przyznać Platynowe Megawaty tym z naszych klientów, którzy nie ustają w aktywnej budowie rynku giełdowego. To zaszczyt z Państwem współpracować i wdrażać kolejne rozwiązania. Dziękuję za ten trud w imieniu Zarządu oraz Pracowników TGE – powiedział Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE.

Podsumowując ubiegły rok, Towarowa Giełda Energii przyglądała się maklerom i podmiotom najbardziej aktywnym na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego czy praw majątkowych. Obok znanych już kategorii pojawiły się dwa nowe wyróżnienia: „za największą aktywność wśród nowych Członków Giełdy” oraz „za największą aktywność na europejskim rynku Intraday (SIDC) na parkiecie TGE”. Zwycięzcami Platynowych Megawatów zostało łącznie 6 przedsiębiorstw i 7 maklerów. Z kolei Rozrachunki, nagrody Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, powędrowały do 3 firm, z których 2 to także laureaci nagród TGE. Finalnie przyznano 16 wyróżnień 14 laureatom.

– Wręczenie Rozrachunków za 2021 r. IRGiT to kontynuacja tradycyjnego wyróżniania Członków angażujących się szczególnie mocno w działalność Izby. Rok 2021 przyniósł kolejne zmiany ustawowe, które Izba musiała zastosować w swoich regulacjach, zachowując jednocześnie wysoki poziom jakości oferowanych usług, oraz przygotować uczestników rynku na wystąpienie ewentualnych sytuacji kryzysowych. Dlatego tym bardziej dziękuję Państwu za dotychczasowy wkład w rozwój Izby i gratuluję wszystkim laureatom – dodał Andrzej Kalinowski, Prezes Zarządu IRGiT.

Platynowe Megawaty 2021 trafiły do następujących spółek:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej w 2021 r.;
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – za największą aktywność na rynkach gazu ziemnego w 2021 r.;
 • Noble Securities S.A. – za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych w 2021 r.;
 • Respect Energy S.A. – za największą aktywność w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia w 2021 r.;
 • Veolia Energy Contracting Poland Sp. z o.o. – za największą aktywność wśród nowych Członków Giełdy w 2021 r.;
 • ENIQ Sp. z o.o. – za największą aktywność na europejskim rynku Intraday (SIDC) na parkiecie TGE w 2021 r. 

Laureatami Platynowych Megawatów w kategorii Makler Roku 2021 zostali:

 • Piotr Lelątko (ENIQ Sp. z o.o.) – za największą aktywność na rynku spot energii elektrycznej w 2021 r.;
 • Anna Szewczuk (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) – za największą aktywność na rynku spot gazu ziemnego w 2021 r.;
 • Tomasz Piesiewicz (TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.) – za największą aktywność na sesjach Rynku Praw Majątkowych w 2021 r.;
 • Jarosław Bykowski (PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na gaz ziemny w 2021 r.;
 • Karol Kosiarski (Noble Securities S.A.) – za największą aktywność w zakresie obrotu instrumentami terminowymi na energię elektryczną w 2021 r.;
 • Teresa Marcinek (Enea Elektrownia Połaniec S.A.) – za największą aktywność w Rejestrze Świadectw Pochodzenia w 2021 r.;
 • Katarzyna Matuszewska (Noble Securities S.A.) – za największy wolumen transakcji na rynkach TGE w zakresie działalności na rzecz klientów w 2021 r. 

Rozrachunki 2021 przyznano spółkom:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. – za najlepsze zarządzanie środkami niepieniężnymi w 2021 r.;
 • ZE PAK S.A. – za znaczący wkład w przeprowadzenie testów procedury postępowania w sytuacji wystąpienia przypadku naruszenia w 2021 r.;
 • ENIQ Sp. z o.o. – za najlepsze wykorzystanie kompensacji międzyproduktowej depozytów wstępnych w 2021 r.

Podobnie jak w roku ubiegłym, uroczysta gala wręczenia nagród TGE i IRGiT odbyła się w ramach Forum Obrotu, które pełni funkcję platformy wymiany doświadczeń między uczestnikami rynków prowadzonych przez TGE. Ta cyklicznie organizowana przez Giełdę konferencja stanowi doskonałą okazję do rozmów z ekspertami, ale przede wszystkim do poszerzenia swojej wiedzy na temat zmian wdrażanych na warszawskim parkiecie. Partnerem XIV Forum Obrotu jest IRGiT, która podczas wydarzenia świętowała 10-lecie Komitetu ds. Ryzyka. Komitet już od dekady pełni funkcję opiniodawczą i doradczą, w szczególności w sprawach dotyczących regulacji Izby, które mają wpływ na bezpieczeństwo oraz zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczonymi przez IRGiT usługami rozliczeniowymi, a także w zakresie ustalania rodzaju, formy i wielkości wnoszonych zabezpieczeń przez uczestników rynku.

Preludium do wrześniowej gali rozdania nagród stanowił rozstrzygnięty w maju Konkurs dla mediów „Platynowe Megawaty”, który od ośmiu lat stanowi merytoryczne dopełnienie Podsumowania Roku Giełdowego. W sierpniu br. TGE po raz kolejny otrzymała także tytuł Best Sustainable Commodities Exchange Central Europe, przyznany Giełdzie przez magazyn CFI.co.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.

Działy

Reklama