Elektroenergetyka

Polsko-ukraińskie rozmowy o bezpieczeństwie energetycznym

Bezpieczeństwo energetyczne to główny temat rozmowy minister Anny Moskwy z ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem. Spotkanie odbyło się 5 września 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Ambasador Ukrainy podziękował za dotychczasowe wsparcie resortu klimatu i środowiska od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, synchronizacji Ukrainy z europejską siecią elektroenergetyczną, wsparcia stowarzyszenia Ukrainy z Międzynarodową Agencją Energii, czy też w zakresie ochrony środowiska.

– Niezbędne jest kontynuowanie naszego politycznego i militarnego wsparcia dla Ukrainy, aby przywrócić jej integralność terytorialną – zaznaczyła Minister Anna Moskwa.

Podczas spotkania omówiono także kwestie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy, podkreślając potrzebę podejmowania takich działań, aby wprowadzone sankcje UE powstrzymywały Rosję przed kontynuowaniem barbarzyńskiej agresji.

– Polska jest za tym, aby sankcje były stanowcze i skuteczne. Unia Europejska musi solidarnie działać i sprawnie przeciwstawiać się rosyjskiemu szantażowi energetycznemu – stwierdziła Szefowa Resortu Klimatu i Środowiska.

Jak zaznaczyła, Rosja od wielu lat destabilizowała UE prowadząc agresywną politykę energetyczną. Zdaniem minister, dotykające nas gwałtowne wzrosty cen, niepewność i niedobory na rynku surowców energetycznych wynikają z uzależnienia Europy od Rosji, która wykorzystuje surowce jako środek nacisku na Państwa Członkowskie UE.

– Odcięcie się od rosyjskich wpływów skutecznie wpłynie na stabilność energetyczną Europy, a także przyczyni się do stabilizacji cen. To także ważny krok naprzód, który znacznie utrudni rosyjski potencjał finansowania wojny z Ukrainą – zauważyła Minister Anna Moskwa.

Minister zapewniła o gotowości do kontynuowania polskiego wsparcia dla Ukrainy i jej integracji energetycznej z rynkiem europejskim. Podkreślono też wspólne zainteresowanie przywróceniem pracy połączenia linii elektroenergetycznej EJ Chmielnicka-Rzeszów na poziomie napięcia 400 kV oraz omówiono aktualny stan prowadzonych prac.

– Przebudowa interkonektora poprawi bezpieczną pracę ukraińskiego systemu elektroenergetycznego i jego europejskich odpowiedników, a także umożliwi wymianę energii elektrycznej między Polską a Ukrainą. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby połączenie Rzeszów-Chmielnicka zostało uruchomione jeszcze w tym roku – dodała Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama