CSR w Energetyce

GAZ-SYSTEM wybuduje nową drogę do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda

5 września br. spółka GAZ-SYSTEM i Urząd Miasta Świnoujście podpisali porozumienie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Terminalu LNG w Świnoujściu przy zachowaniu dostępu mieszkańców i turystów do obiektów turystycznych i plaży.

W Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, w obecności Zbigniewa Boguckiego, Wojewody Zachodniopomorskiego, odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia przez Artura Zawartko, Wiceprezesa GAZ-SYSTEM oraz Janusza Żmurkiewicza, Prezydenta Świnoujścia.

Zgodnie z podpisanym dokumentem GAZ-SYSTEM wybuduje nową drogę do Latarni Morskiej i Fortu Gerharda oraz pokryje koszty dokumentacji projektowej nowego parkingu przy tych zabytkach. Nowa droga skróci mieszkańcom i turystom dojazd do obiektów turystycznych z przeprawy promowej i pobliskiej dzielnicy Warszów. Zaangażowanie finansowe spółki wyniesie ponad 30 mln zł.

– Cieszę się, że zainicjowane przeze mnie rozmowy przedstawicieli miasta Świnoujście ze spółką GAZ-SYSTEM zakończyły się porozumieniem, które pozwala pogodzić bezpieczeństwo funkcjonowania gazoportu i jego otoczenia, stanowiącego infrastrukturę krytyczną naszego państwa z komfortem i bezpieczeństwem mieszkańców Świnoujścia i turystów korzystających z uroków Morza Bałtyckiego. Ważne, że zawarte porozumienie satysfakcjonuje zarówno samorządowców Miasta Świnoujście, jak i zarząd spółki GAZ-SYSTEM – powiedział Zbigniew Bogucki, Wojewoda Zachodniopomorski.

– Dzięki rzeczowej współpracy z Urzędem Miasta Świnoujście osiągnęliśmy konsensus w postaci podpisanego porozumienia. Dla GAZ-SYSTEM bezpieczeństwo Terminalu LNG w Świnoujściu jest priorytetem, ponieważ ten obiekt odpowiada obecnie za zapewnienie ponad 40% rocznego zapotrzebowania na gaz ziemny w kraju. Zagwarantowanie odpowiedniej ochrony instalacji terminalowych wymaga wyłączenia z użytkowania odcinka drogi Ku Morzu, która przebiegała wzdłuż wybrzeża. Jednocześnie rozumiemy, że dla mieszkańców i turystów niezbędny jest dostęp do obiektów turystycznych i plaży, dlatego wybudujemy nową drogę, która taki właśnie dostęp zapewni – powiedział Artur Zawartko, Wiceprezes GAZ-SYSTEM.

– Rozumiemy względy bezpieczeństwa Terminalu LNG i związane z tym stanowisko spółki GAZ-SYSTEM – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. – Od początku jednak staliśmy na stanowisku, że porozumienie to musi również zabezpieczać interes Miasta. Ulica Ku Morzu prowadzi do naszych najważniejszych zabytków, odwiedzanych przez tysiące turystów z całego świata – Latarni Morskiej oraz Fortu Gerharda. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, że ten dostęp zostanie trwale ograniczony. Dziś pragnę podziękować wszystkim stronom, które wspierały nas w tym procesie: mieszkańcom Świnoujścia oraz przedstawicielom lokalnych stowarzyszeń, opiekujących się naszym historycznym dziedzictwem – podkreślił Janusz Żmurkiewicz.

Zakres inwestycji GAZ-SYSTEM obejmuje:
– zakup gruntów pod budowę drogi, które zostaną przekazane miastu;
– wybudowanie 1900 m drogi po zachodniej stronie Terminalu oraz 200 metrowego odcinka do bramy portu;
– pozyskanie gruntów pod nowy parking dla mieszkańców i turystów;
– sporządzenie projektu nowego parkingu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
Pozostałe zadania oraz koszty z nimi związane są po stronie Urzędu Miasta Świnoujście. Odcinek ulicy Ku Morzu prowadzący od wiaduktu nad torami do plaży w prawobrzeżnej części miasta oraz parkingu wybudowanego kilka lat temu przez GAZ-SYSTEM (dawniej Polskie LNG) pozostanie nadal dostępny dla mieszkańców i turystów.

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Działy

Reklama