Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2022 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2022 r. 2 011 635 MWh, co stanowi wzrost r/r o 63,1%. Tym samym był to miesiąc z drugim najwyższym wzrostem obrotu w ciągu ostatnich czterech lat, po kwietniu 2022 r., kiedy to wyniósł on 75,7% rok do roku.

W sierpniu kolejny miesiąc z rzędu rok do roku wzrosły obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE – tym razem
o 39,4%, osiągając wolumen miesięczny 2 073 521 MWh.
 

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2022 r. 11 732 149 MWh, co oznacza spadek o 22,9% w stosunku do sierpnia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 1 390,76 zł/MWh i jest to wzrost o 264,82 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w 2023 r. (BASE_Y-23) wyniosła w sierpniu 2022 r. 1 790,07 zł/MWh, co stanowi wzrost o 271,10 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2022 r. transakcje o wolumenie 7 832 282 MWh. Oznacza to spadek r/r o 65,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 1 104,63 zł/MWh, co stanowi wzrost o 280,78 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w 2023 r. (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w sierpniu br. 1 024,89 zł/MWh, czyli o 281,65 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu 2022 r. na poziomie 2 011 635 MWh, co stanowi wzrost r/r o 63,1%. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 161,13 zł/MWh i jest to spadek o 7,51 zł/MWh względem lipca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w sierpniu 2022 r. o 34,3% r/r, do poziomu 6 289 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 098,05 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca br. o 26,74 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2022 r. 2 073 521 MWh, co stanowi wzrost o 39,4% r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 3,95 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,20 zł/MWh w stosunku do lipca 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

W sierpniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2022 r. 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 11 732 149 11 986 922 15 216 454
RDB (RTG) 162 475 103 742 236 339
RDN (RTG) 2 349 990 2 278 294 2 806 550
RTPE (OTF) 9 219 684 9 604 886 12 173 566

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh) Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM 7 832 282 6 988 288 22 346 332
RDBg (RTG) 180 313 160 239 308 408
RDNg (RTG) 611 544 816 600 939 840
RTPG (OTF) 7 040 425 6 011 449 21 098 084

 

Prawa majątkowe
dla energii elektrycznej z OZE
Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 2 011 635 1 722 753 1 233 441
zielone certyfikaty 1 975 840 1 681 830 1 204 451
sesje RPM (RTG) 517 928 520 323 610 007
sesje RTPM (OTF) 0 0 0
TP na RPM (RTG) 1 457 911 1 161 507 594 445
błękitne certyfikaty 35 796 40 923 28 990
sesje RPM (RTG) 24 889 25 655 26 932
TP na RPM (RTG) 10 907 15 269 2 058

 

Prawa majątkowe dla efektywności energetycznej Wolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM 6 289 4 287 4 682
sesje RPM (RTG) 6 289 4 287 4 682
TP na RPM (RTG) 0 0 0

 

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej Wolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM 2 073 521 3 374 560 1 487 990
OZE 2 073 521 3 374 560 1 487 990
kogeneracja 0 0 0

 

Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM 0 0 0
pszenica klasy A 0 0 0
pszenica klasy B 0 0 0
pszenica klasy C 0 0 0
żyto klasy B 0 0 0
żyto klasy C 0 0 0
kukurydza klasy A 0 0 0
rzepak klasy A 0 0

Źródło: TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Działy

Reklama