Artykuły Polecane Paliwa dla energetyki

Międzynarodowe doświadczenia i pasja kluczem do sukcesu w produkcji „zielonej energii” – Exp-Peco Conseil i Triwalor

Firmy Exp-Peco Conseil oraz Triwalor Inżynieria Środowiska powstały na bazie międzynarodowych doświadczeń ich założyciela Andrzeja Bednarza, który znajomość polskiego i francuskiego rynku odpadów i energii oraz stworzenie portfela uzupełniających się i sprawdzonych technologii przekuł na sukcesy prowadzonych projektów. 

W przeciągu ponad 24 lat stworzyliśmy portfolio ciekawych skutecznych technologii oraz grupę ekspertów z doświadczeniem w gospodarce odpadami i w energetyce.

12 lat temu wprowadziliśmy na polski rynek 100-letnia już firmę Tiru, która będzie eksploatować  budowaną obecnie spalarnię odpadów komunalnych dla miasta Gdańska na 160 000 Mg/r.  i rozpoczyna budowę, w konsorcjum z Instal Warszawa, elektrociepłowni na RDF na 10 MW dla miasta Krosno, we własnej technologii pieca wahliwego Rock.

Prowadzimy również przygotowania do kilku innych ciekawych projektów produkcji energii z odpadów, w trzech uzupełniających się technologiach, od 10 do 250 MW.

Równolegle proponujemy prywatnym inwestorom ciekawe rozwiązania technologiczne do spalania odpadów medycznych i niebezpiecznych, których to instalacji u nas brak, ze sprawdzoną technologia ATI/MAGUIN, a także instalacje do produkcji energii z biomasy i biogazu z bioodpadów.

Energetyczny potencjał odpadów komunalnych po prostu trzeba wykorzystać, zwłaszcza ze względu na na obecną sytuację polityczno-gospodarczą.

Jak  wyglądała ta nietypowa droga?

Początki obu spółek sięgają historii rozwoju zawodowego ich założyciela Andrzeja Bednarza i jego pasji do rozwiązywania problemów ochrony środowiska.

– Na początku lat 80. Byłem zmuszony wyemigrować z Polski. Od tego momentu całe moje życie zawodowe było związane z Belgią i z Francją. Mając w kieszeni m. in. dyplom MBA, pracowałem na różnych stanowiskach związanych z marketingiem. W pewnym momencie doszedłem do granic możliwości dalszego rozwoju na stanowiskach kierowniczych, postanowiłem poprowadzić własny biznes. Ta myśl kiełkowała we mnie oczywiście od dłuższego czasu – opowiada Andrzej Bednarz.

W 1998 r. Andrzej Bednarz założył we Francji spółkę Exp-Peco Conseil specjalizującą się w doradztwie strategicznym, marketingowym i technologicznym głównie w zakresie ochrony środowiska (odpady, ścieki przemysłowe i energia) Jego głównym założeniem było stworzenie firmy, która będzie łączyć sprawdzone doświadczenia i technologie z krajów francuskojęzycznych z potrzebami rynków krajów Europy Wschodniej.

– Na przełomie 1999 i 2000 r. zajęliśmy się koordynacją opracowania strategii gospodarki odpadami dla Dolnego Śląska. Wtedy nie obowiązywały jeszcze regulacje unijne, potrzebne było know-how, które znalazłem w Alzacji, regionie partnerskim Dolnego Śląska, udało nam się też pozyskać na ten cel dofinansowanie rządu francuskiego i zrealizowaliśmy projekt we współpracy z wrocławską firma inżynieryjną Wameco – dodaje założyciel Exp-Peco Conseil.

Od realizacji tego projektu spółka zaczęła zajmować się tym, co pokrywa obecnie 70% jej zleceń – ochroną środowiska, energią i odpadami.

Triwalor Inżynieria Środowiska 

Działalność drugiej firmy, Triwalor Inżynieria Środowiska, jest naturalnym rozszerzeniem Exp-Peco Conseil.

– Jej historia zaczyna się od przejęcia przeze mnie 7 lat temu zamrożonego oddziału francuskiej firmy Trivalor (dziś we Francji to Groupe Inddigo). Obecnie prowadzimy w Polsce działania strategiczne w obszarze ochrony środowiska. Projekty, które realizujemy w obu spółkach, wzajemnie się przeplatają, dzięki czemu świadczymy całościowe usługi doradcze dla firm i samorządów w zakresie produkcji energii, ciepła, spalania, zarządzania bioodpadami kuchennymi, czy produkcją biogazu.

– Obecnie w imieniu naszych klientów prowadzimy też negocjacje, zarówno z podmiotami publicznymi, jak i inwestorami prywatnymi, w zakresie budowy kilku biogazowni i elektrociepłowni na RDF. Wszystko to wiąże się z trendem modernizacji polskich ciepłowni, szczególnie w zakresie jakości emitowanych spalin, a na to nałożyła się jeszcze aktualna sytuacja Geo-polityczna i ogólnoeuropejski kryzys energetyczny.

W tej sytuacji odpady stają się bardzo interesującym źródłem energii, a my wiemy jak przekształcić odpady na energię w optymalny sposób.

Andrzej Bednarz 6 lat temu powrócił na stałe do Polski, do Wrocławia. Obecnie spółki się rozwijają i powiększają swój zespół ekspertów i sieć partnerów.

Jak podkreśla Andrzej Bednarz: zapraszamy do współpracy, przeanalizujemy każda sytuacje i kontekst , zarówno instalacji publicznej jak i prywatnej, doradzimy adekwatne rozwiązania, i technologie.

Nasze kompetencje, znajomość rynku i portfolio rozwiązań pozwalają nam w zasadzie na znalezienie odpowiedzi na każdy problem związany z produkcją energii z jakichkolwiek odpadów:

– pomożemy w procedurach administracyjnych,

– wesprzemy w Inżynierii finansowej,

– skoordynujemy projekty technologiczne,

– poradzimy partnerów do realizacji inwestycji.

– Możemy również skoordynować cały projekt – podsumowuje Andrzej Bednarz.

Źródło: Triwalor

Działy

Reklama