Elektroenergetyka

Rafako: Wezwanie do zaprzestania przekazywania na rynek nieprawdziwych informacji

Szanowni Państwo W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym na stronie TPE komunikatu, zawierającego szereg nieprawdziwych informacji, które godzą w dobre imię RAFAKO, a jednocześnie wprowadzają w błąd opinię publiczną, przesłaliśmy do Zarządu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron wezwanie, w którym żądamy zaprzestania takich działań.

Ponieważ komunikat Zamawiającego trafił do mediów, czujemy się w obowiązku, przekazać Państwu treść wezwania, w którym reagujemy na zawarte w nim nieprawdziwe informacje, tak aby mieli Państwo możliwość zapoznania się z naszym stanowiskiem. Niezmiennie też domagamy się, by dokonano badań i przekazano opinii publicznej wyniki badań węgla, który doprowadził do uszkodzenia bloku. Takie badanie może przeprowadzić niezależnie laboratorium jakim jest GIG.

Pragnę podkreślić, że RAFAKO stoi na stanowisku, iż agresywne i bezprawne działania TAURON w stosunku do naszej Spółki wynikają z tego, że TAURON zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań kontraktowych w zakresie dostaw węgla, jest w zwłoce w realizacji Kontraktu i nadal podaje węgiel złej jakości. Ponieważ TAURON wie, że może ponieść konsekwencje takiego stanu rzeczy, zatem agresywnymi działaniami próbuje zniszczyć RAFAKO i przerzucić odpowiedzialność za obecny stan rzeczy na naszą Spółkę.

Do pobrania: WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA ROZPOWSZECHNIANIA NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE RAFAKO S.A. I ZAMIESZCZENIA SPROSTOWANIA – pobierz plik PDF

Źródło: Grupa Kapitałowa RAFAKO

Działy

Reklama