Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja rozpoczęła budowę stacji GPZ Huszlew

Lubelski oddział PGE Dystrybucja rozpoczyna budowę głównego punktu zasilania (GPZ) Huszlew, zlokalizowanego w miejscowości Liwki Włościańskie. Budowa nowej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV w Rejonie Energetycznym Biała Podlaska przyczyni się do zwiększenia możliwości przyłączenia nowych mocy wytwórczych OZE oraz poprawy efektywności energetycznej w regionie.

PGE Dystrybucja, wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne, rozpoczyna budowę stacji GPZ Huszlew, aby stworzyć możliwości przyłączania nowych mocy wytwórczych z odnawialnych źródeł energii (OZE). Stacja została zaprojektowana w oparciu o nowoczesną aparaturę w wykonaniu napowietrznym. Wewnątrz budynku technologicznego zaprojektowano dwusekcyjną rozdzielnię 15 kV zasilaną z dwóch transformatorów transformatorów 110/15 kV.

– Budowa stacji GPZ Huszlew znacząco poprawi jakość zasilania i bezpieczeństwo energetyczne odbiorców w powiecie Łosickim i okolicznych gminach. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączeniowego odnawialnych źródeł  energii oraz stworzy dodatkowe możliwości przyłączania nowych odbiorców. Dzięki temu zarówno obecne, jak i przyszłe zapotrzebowanie na moc będzie realizowane bez przeszkód – podkreślił Jarosław Kwasek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

Ze względu na zastosowanie nowoczesnej technologii zostanie zwiększona jakość zasilania oraz niezawodność i elastyczność systemu elektroenergetycznego. Realizacja projektu zmniejszy zapotrzebowanie na produkcję energii ze źródeł konwencjonalnych, umożliwiając zastąpienie jej energią z OZE, prowadząc do redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

PGE Dystrybucja, jako lider niezawodności dostaw energii wśród Operatorów Usług Dystrybucyjnych, stale podejmuje działania w celu zwiększenia jakości usług świadczonych swoim odbiorcom. Wartość uruchomionej inwestycji na terenie działania Rejonu Energetycznego Biała Podlaska wyniesie ponad 19 mln zł, w tym przewidywana kwota dofinasowania z Unii Europejskiej sięga ok. 10,5 mln zł.

Przedmiotowe zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” poddziałanie 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. Jest to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez lubelski oddział spółki w ramach dofinansowania ze środków z Unii Europejskiej.

Działy

Reklama