Paliwa dla energetyki

PKN ORLEN z historycznie wysoką oceną od agencji ratingowej Moody’s

Agencja Moody’s Investors Service podniosła rating emitenta PKN ORLEN do najwyższego w historii Koncernu poziomu Baa1. To efekt skutecznej realizacji procesów przejęć, w tym zakończonej fuzji z Grupą LOTOS i finalizowanego obecnie połączenia z PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych Grupy ORLEN. Perspektywa ratingu pozostaje pozytywna. Według Moody’s skuteczne przejęcie gazowych aktywów może stanowić podstawę do dalszego wzrostu oceny PKN ORLEN jako lidera procesu transformacji energetycznej Polski.

– Inwestujemy w rozwój Grupy ORLEN, wzmacniamy dotychczasowe i wchodzimy w nowe, perspektywiczne obszary działalności, skutecznie konsolidując podmioty z sektora energetycznego w Polsce i w regionie. Jednocześnie generujemy solidne wyniki finansowe i utrzymujemy pod ścisłą kontrolą zadłużenie koncernu. Nasze działania przynoszą wymierne efekty, co dostrzega Moody’s. Podwyższony rating uwzględnia zakończoną właśnie fuzję PKN ORLEN z Grupą LOTOS i po niemal jednomyślnych decyzjach Akcjonariuszy obu spółek podczas Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń stanowi kolejny dowód na to, że transakcja jest biznesowo słusznym kierunkiem. Wysoka ocena potwierdza też pozytywną ocenę Moody’s dla strategii budowy firmy multienergetycznej, uwzględniającej w niedalekiej przyszłości połączenie z PGNiG – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Równocześnie z podniesieniem ratingu emitenta PKN ORLEN do poziomu Baa1 z Baa2, Moody’s podwyższył także bazową ocenę kredytową spółki (Baseline Credit Assessment) do baa2 z baa3. Do poziomu Baa1 wzrosły również ratingi dla ustanowionego przez PKN ORLEN programu emisji średnioterminowych euroobligacji oraz euroobligacji o wartości 500 mln EUR zapadających w 2028 r., wyemitowanych przez PKN ORLEN i euroobligacji o wartości 750 mln EUR zapadających w 2023 r., wyemitowanych przez ORLEN Capital AB. Perspektywa wszystkich podwyższonych ratingów pozostaje pozytywna.

Wysoka ocena PKN ORLEN uwzględnia coraz większą rolę spółki w rozwoju polskiej gospodarki. Moody’s wskazuje przede wszystkim na korzyści płynące z konsekwentnej dywersyfikacji i zwiększania skali działalności, a także utrzymywania solidnych i stabilnych fundamentów finansowych.

PKN ORLEN skutecznie wzmacnia wszystkie obszary działalności nie tylko poprzez realizowane procesy fuzji i przejęć, ale też  inwestycje w zwiększanie kompetencji wszystkich spółek w Grupie. Tylko w pierwszym półroczu 2022 r. Grupa ORLEN zrealizowała inwestycje na poziomie 6,3 mld zł, czyli niemal tyle ile wyniosły łączne wydatki inwestycyjne Grupy w latach 2014-2015. Do końca 2022 r. na inwestycje Koncern planuje przeznaczyć łącznie 15,2 mld zł.

Źródło: PKN ORLEN SA

Działy

Reklama