EkoMobility

Zielony transport w Krośnie. Ponad 7,5 mln zł z NFOŚiGW pozwoli na zakup 3 nowoczesnych autobusów elektrycznych

Dzięki ponad 5 mln zł dotacji oraz blisko 2,5 mln pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Gmina Miasto Krosno zakupi trzy autobusy elektryczne, uruchomi trzy stacjonarne oraz jeden mobilny punkty  ładowania na potrzeby lokalnego transportu zbiorowego. Dla gminy to ważny krok w kierunku zrównoważonego, ekologicznego transportu i czystszego powietrza. Nowe autobusy będą kursować na gminnych trasach wewnętrznych. Umowa pomiędzy samorządem Krosna a NFOŚiGW została podpisana 17 sierpnia 2022 r. w Krośnie.  

Inwestycja będzie realizowana przez Miasto Krosno w ramach programu NFOŚiGW pn. „Zielony Transport Publiczny”, którego celem jest rozwój w Polsce „zielonej” mobilności poprzez obniżenie wykorzystania energii i paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym. NFOŚiGW dofinansuje zakupy krośnieńskiego samorządu dotacją w wysokości 5 075 284 zł, która stanowi ponad 67% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz pożyczką w wysokości 2 458 634 zł. Pozostała część kosztów będzie stanowić wkład własny gminy. Ogólny koszt projektu, obejmujący 3 autobusy o napędzie elektrycznym wraz z punktami ładowania i towarzyszącą infrastrukturą, zamknie się w łącznej kwocie 9 285 046 zł.

Poza korzyściami o charakterze społecznym i gospodarczym,  inwestycja przyniesie wymierne korzyści ekologiczne: zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o ponad 117 ton w ciągu roku, a także ograniczenie emisji tlenków azotu (o ponad 0,063 ton) i pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów o ponad 0,019 tony rocznie.

– Zeroemisyjny transport publiczny jest szczególnie ważny z punktu widzenia rozwijania potencjału mniejszych miejscowości – podkreśla Paweł Mirowski, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Takie założenie przyświeca programowi „Zielony Transport Publiczny”. Chcemy, by z ekologicznego transportu publicznego mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Polski, bez względu na miejsce zamieszkania. Dzięki programowi wraz z partnerami, takimi jak samorząd Krosna, wpływamy z jednej strony na zdrowie i podniesienie jakości życia lokalnych społeczności, a z drugiej na poprawę jakości powietrza i rozwój społeczno-gospodarczy regionów szczególnie zagrożonych utratą takich funkcji – dodaje Wiceszef NFOŚiGW.

Korzystając z dofinansowania ze środków programu „Zielony Transport Publiczny” samorząd Krosna planuje kupić 3 autobusy elektryczne o mocy silnika 160 kW, mogące przewozić do 56 osób. Będą to pojazdy bezemisyjne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone w systemy informatyczne, obsługujące m. in. kasowniki, ekrany LED i LCD, monitoring wizyjny, bezprzewodowy Internet.

Umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW przewiduje także zakup i montaż 4 punktów ładowania: 2 punktów o mocy 60 kW, 1 – o mocy 40 kW oraz 1 szt. ładowarki przenośnej o mocy 22-30 kW, wraz z niezbędną infrastrukturą. W ramach projektu zaplanowano również przeszkolenie 14 osób: 7 kierowców i 7 mechaników.

Wprowadzenie do komunikacji zbiorowej Krosna pojazdów napędzanych elektrycznie to kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miasta i okolic. „Elektryki” ułatwią mieszkańcom podróże do pracy, szkół, a jednocześnie pozwolą oddychać czystszym powietrzem, unikać hałasu, jeździć w warunkach znacznie wyższego komfortu. Liczę, że będzie to kolejna zachęta dla wielu osób, by przesiąść się z samochodu do cichych i czystych, ekologicznych autobusów – podsumowuje Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna.

Umowy o udzielenie dotacji oraz pożyczki w ramach programu „Zielony Transport Publiczny” zostały podpisane 17 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Krosna przez Wiceprezesa NFOŚiGW, Pawła Mirowskiego oraz Tomasza Solińskiego, Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna. Zakończenie projektu przewidywane jest na 31 października 2023 r.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Działy

Reklama