Odbiorcy – Rynek Energii i Gazu

Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa

17 sierpnia 2022 r. Prezes URE zatwierdził zmianę taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych ustaloną przez Polską Spółkę Gazownictwa (PSG). Wzrost stawek opłat wyniesie średnio 2,6%. W konsekwencji kompleksowe rachunki dla odbiorców w gospodarstwach domowych – tj. łącznie za gaz i jego dostawę – wzrosną od ok. 0,5 proc do 0,7%.

Zmiana taryfy dystrybutora gazu uzasadniona jest wzrostem kosztów zakupu gazu na potrzeby zużycia własnego oraz wzrostem kosztów zakupu usług przesyłania gazu, który wynika z lipcowej zmiany taryfy Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM.

Rachunek odbiorcy paliwa gazowego składa się z części płaconej sprzedawcy za towar, jakim jest gaz oraz dystrybutorowi za usługę jego dostarczenia. Do wyliczenia całkowitych skutków wzrostu opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych uwzględniono zatem: zatwierdzoną dziś zmianę taryfy PSG oraz zatwierdzoną w grudniu 2021 r. taryfę PGNiG Obrót Detaliczny[1] (która na mocy obowiązujących przepisów została „zamrożona” i nie ulegnie zmianie w 2022 r.).

Jak wynika z przedstawionych w poniższej tabeli danych i wyliczeń, wzrost o 2,6% samej dystrybucji skutkuje zwiększeniem płatności kompleksowych dla odbiorców w gospodarstwach domowych (tj. łącznej ceny za gaz i jego dostawę) o ok. 0,5-0,7%.

Tab. 1. Zmiany średnich łącznych płatności w grupach, do których kwalifikowani są odbiorcy w gospodarstwach domowych, korzystający z gazu ziemnego wysokometanowego. Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

Oznacza to, że odbiorcy zużywający najmniejsze ilości gazu, korzystający z tego paliwa głównie w celu przygotowywania posiłków (tzw. „kuchenkowicze”, grupa taryfowa W-1.1.), z tytułu tej zmiany zapłacą średnio o ok. 22 grosze więcej miesięcznie. Odpowiednio więcej zapłacą klienci, którzy zużywają stosunkowo duże ilości gazu, tj. np. do ogrzania domów. Tacy odbiorcy (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o ok 2,38 zł więcej miesięcznie.

Zmiana taryfy może zostać wprowadzona do stosowania przez przedsiębiorstwo najwcześniej po 14 dniach od jej publikacji przez Prezesa URE.

***

[1] Przyjęcie do wyliczenia zmian płatności kompleksowych taryfy PGNiG Obrót Detaliczny wynika z faktu, że ta spółka jest największym przedsiębiorstwem sprzedającym gaz odbiorcom w gospodarstwach domowych.

[2] Dz.U. 2022, poz. 202.

[3] Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa gazowego państwa w związku z sytuacją na rynku gazu.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Działy

Reklama