Paliwa dla energetyki

PGNiG wykorzysta drony do pomiaru emisji metanu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo ogłasza konkurs na test usługi umożliwiającej zdalny pomiar emisji metanu za pomocą urządzenia montowanego na dronie lub na podstawie analizy zdjęć satelitarnych. Rozwiązania można zgłaszać do 31 sierpnia.

– Ograniczanie uwalniania do atmosfery szkodliwych gazów to jeden z priorytetów zielonej polityki UE. Przykładem wiodącego projektu w tym obszarze jest tzw. rozporządzenie metanowe nakładające na sektor energetyczny obowiązek cyklicznego badania poziomu emisji metanu. Chcemy dobrze przygotować się do tego wyzwania, dlatego postanowiliśmy zaprosić do współpracy wszystkie podmioty, w tym startupy,  dysponujące ciekawymi technologiami. Jestem przekonany, że dzięki talentom i pomysłowości polskich innowatorów znajdziemy rozwiązanie, które pozwoli nam raportować emisję metanu w sposób dokładny i optymalny kosztowo – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju PGNiG SA.

„Zdalne wykrywanie emisji metanu” to konkurs organizowany przez PGNiG we współpracy z Oddziałem spółki w Zielonej Górze. W ramach projektu PGNiG planuje zlecić krótki test lub demonstrację metody zdalnego pomiaru wielkości emisji metanu przy pomocy urządzeń pomiarowych montowanych na dronach. Jednym z poszukiwanych rozwiązań jest także analiza zdjęć satelitarnych w kierunku wykrycia i oszacowania emisji.

Weryfikacja zaproponowanych przez wykonawców metod odbywać będzie się na udostępnionych przez PGNiG elementach infrastruktury gazowej znajdujących się na terenie zielonogórskiego Oddziału. W przyszłości technologia ta ma być wykorzystywana do pomiaru poziomu emisji metanu na złożach eksploatowanych przez Spółkę.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • osoby fizyczne
  • osoby prawne
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Spośród zgłoszonych propozycji wybranych zostanie maksymalnie 5 rozwiązań, których autorzy zostaną zaproszeni do przeprowadzenia testu. Przy analizie metod pod uwagę zostaną wzięte takie kryteria, jak: unikalność zaproponowanego podejścia, koszty i warunki wykonania pomiarów, czy przydatność w środowisku PGNiG.

Ze zwycięzcami konkursu zostaną zawarte odpłatne umowy na zademonstrowanie zgłoszonej metody w warunkach prawdziwej, bieżącej działalności oddziału PGNiG. Liczymy, że doświadczenia z tego ćwiczenia dadzą nam cenne wskazówki do wdrożenia właściwej metody pomiarowej w przyszłości.

Rozwiązania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres mailowy: innvento@pgnig.pl, do 31 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać na stronach: www.pgnig.pl/innowacyjnosc i www.innvento.pl

Źródło: POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

Działy

Reklama