Elektroenergetyka

Enea Operator testuje prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników

Prototypowy Bezobsługowy Magazyn Liczników energetycznych wykorzystujący technologię identyfikacji radiowej (RFID) zaczął działać na terenie Enei Operator przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu. Nowoczesny magazyn, który jest w pełni zautomatyzowany, jest efektem współpracy Enei Operator i instytutu badawczego Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w Poznaniu.

Realizacja projektu budowy Bezobsługowych Magazynów Liczników (BML) ma poprawić efektywność dostaw liczników energii elektrycznej do magazynów i usprawnić pracę monterów. Będzie to możliwe dzięki pełnej automatyzacji czynności magazynowych w oparciu o technologię radiowej identyfikacji, która została już sprawdzona w innych obszarach działalności Enei Operator.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom BML są dostępne dla uprawnionych pracowników całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Równoczesne i masowe rozpoznawanie elementów i urządzeń zdawanych lub pobieranych z magazynu możliwe jest dzięki znacznikom radiowej identyfikacji danych (RFID) umieszczonych na urządzeniach. W znaczniki wyposażone są m.in. nowo zakupione liczniki, wtórnie legalizowane urządzenia, czy też moduły komunikacyjne. Wszelkie dane pozyskiwane dzięki RFID trafiają do Centralnego Systemu Akwizycji Danych Pomiarowych.

– Nasza spółka już od kilku lat z powodzeniem wykorzystuje technologię radiowej identyfikacji w gospodarce narzędziami. W spółce działa system informatyczny do zarządzania narzędziami i aparaturą kontrolno-pomiarową. W ramach tego systemu zaewidencjonowanych zostało kilkadziesiąt tysięcy pozycji z wykorzystaniem znaczników RFID. To doświadczenie pozwala nam skutecznie poszerzać zastosowanie RFID także w innych obszarach działalności, w których automatyzacja czynności przynosi korzyści naszym pracownikom i klientom – powiedział Marek Rusakiewicz, p.o. Prezesa Enei Operator.

Funkcjonowanie Bezobsługowego Magazynu Liczników przyczyni się do zwiększenia efektywności pracy monterów i optymalizacji kosztów logistyki urządzeń. Automatyzacja czynności magazynowych, pozwala na funkcjonowanie magazynu o każdej porze dnia i nocy (24/7/365), przy jego stałym monitoringu i rejestrze osób zdających i pobierających liczniki, podzespoły instalacyjne, narzędzia i inne elementy będące na stanie BML. Są to funkcjonalności bezpośrednio przekładające się na jeszcze lepszą organizację pracy monterów. Dzięki współpracy z aplikacją Origami monter może przy pomocy tabletu w dowolnym momencie sprawdzić rzeczywiste stany magazynowe. Pojemność Bezobsługowego Magazynu Liczników pozwala na jednoczesne przechowywanie w nim ok. 2 tys. urządzeń.

– Bezobsługowe Magazyny Liczników pozwolą w przyszłości nie tylko na skrócenie czasu dojazdu montera do magazynu, ale także umożliwią  zdalne sprawdzenie stanu magazynu i jeszcze sprawniejsze zarządzanie zasobami – tłumaczy Grzegorz Marciniak, Dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową w Enei Operator.

Prototyp BML z jego rozwiązaniami technologicznymi wpisuje się w politykę inicjowania innowacyjnych projektów w Enei Operator. Testy pierwszego, prototypowego magazynu już trwają.

– Testy Bezobsługowego Magazynu Liczników trwać będą pół roku. Zbadamy, czy założenia Zespołu Projektowego sprawdzą się w praktyce. Z dużym zainteresowaniem będziemy czekać na uwagi i wskazówki monterów, którzy będą korzystali na co dzień z BML. Wdrożenie ich propozycji pozwoli na przejście do wprowadzenia na szeroką skalę bezobsługowych magazynów na obszarze działania Enei Operator – powiedział Krzysztof Frontczak, Koordynator ds. Układów Pomiarowych w Departamencie Zarządzania Informacją Pomiarową, Enei Operator.

Po okresie testowym i analizie wniosków przeprowadzona zostanie ocena, czy i w jakim stopniu koncepcja Bezobsługowych Magazynów Liczników przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z zaopatrzeniem w Enei Operator.

Pierwszy BML, który wraz ze stacją ładowania samochodów elektrycznych, ulokowany został na terenie parkingu przy ul. Strzeszyńskiej w Poznaniu, wyposażono w instalację PV, magazyn energii oraz niezbędny do jego pracy światłowód. Zastosowanie innowacyjnych technologii wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Kapitałowej Enea do 2030 r. z perspektywą do 2040 r.

Źródło: ENEA SA

Działy

Reklama