Elektroenergetyka

Moc dla Mazowsza

Warszawski Oddział PGE Dystrybucja ukończył budowę nowej stacji 110/15 kV Korczew. Nowoczesny obiekt o wartości ponad 11 mln zł zapewni energię dla prężnie rozwijającego się biznesu oraz osiedli mieszkaniowych.

Stacja 110/15 kV Korczew jest inwestycją, której oczekiwały lokalne władze, przedsiębiorcy i odbiorcy indywidualni. Powstała w miejscu, w którym zasilanie było dystrybuowane m.in. przez linie średniego napięcia wychodzące ze stacji 110/15 kV: Siemiatycze, Sokołów Podlaski oraz Siedlce, oddalonych o kilkadziesiąt kilometrów. Napowietrzny charakter linii oraz ich długość ograniczały możliwości przyłączania nowych odbiorców, a ponadto wpływały na awaryjność sieci i utrudniały dotrzymanie parametrów zasilania.

Inwestycja trwająca 3 lata, kosztowała spółkę ponad 11 mln zł. Stacja powstała w nowoczesnym układzie H5, na trasie linii wysokiego napięcia (WN) Siedlce-Siemiatycze. Zabieg taki pozwolił skrócić odcinki pomiędzy kolejnymi stacjami 110/15 kV, dzięki czemu wzrosła niezawodność płynącego z niej zasilania – w przypadku wystąpienia awarii wyłączeniu ulegnie tylko jeden odcinek, a nie cala linia.

W stacji zainstalowano 2 transformatory o mocy 10 kVA, z możliwością rozbudowy do 40 kVA. Dzięki temu zapotrzebowanie na moc – zarówno obecne, jak i przyszłe – będą realizowane bez przeszkód. Stację wyposażono także w dziesięciopolową rozdzielnię średniego napięcia (SN), z możliwością rozbudowy nawet do 32 pól, co zapewni pełne pokrycie potrzeb dynamicznie rosnącego, lokalnego rynku przyłączania. Wyprowadzenia linii SN zostaną zrealizowane w technologii kablowej. Rozwiązanie to, oprócz możliwości zwiększonych obciążeń, pozwoli ofertować pewne i niezawodne dostawy energii elektrycznej do naszych klientów.

Ważnym aspektem nowej stacji jest także zwiększenie możliwości oferowania mocy przyłączeniowych dla odnawialnych źródeł energii (OZE). Samą stację wyposażono m.in. w stanowiska ekologiczne transformatorów, które w przypadku rozszczelnienia urządzenia pozwalają na wychwycenie wypływającego z niego oleju.

Działy

Reklama