OZE

Platforma pracy Work4Wind przynosi pierwsze efekty

Work4Wind to wsparcie zawodowe dla osób z Ukrainy szukających pracy z firmach branży energetycznej oraz dla firm szukającymi pracowników na terenie Polski. Platforma Work4Wind przynosi efekty – pierwsze osoby znalazły pracę, a firmy pracowników.

Polska stanęła obecnie przed olbrzymim wyzwaniem, jakim jest zapewnienie doraźnej opieki i pomocy oraz udzielenie wsparcia i umożliwienie długofalowej współegzystencji uchodźcom z Ukrainy. Olbrzymią rolę w tym procesie odegra polski biznes i firmy, które otworzą się na nowych pracowników. Sektor energetyki wiatrowej wyszedł z inicjatywą stworzenia dedykowanej platformy Work4Wind, która wspiera obywateli z Ukrainy.

Dlatego Polskie i Ukraińskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej chcą wspólnie zaktywizować zawodowo obywateli Ukrainy w Polsce. W ramach wspólnie utworzonej platformy Work4Wind pracę może znaleźć wielu specjalistów, m. in. księgowi, inżynierowie, ekonomiści, prawnicy, ekolodzy, kierowcy, budowniczowie i instalatorzy, sekretarki oraz wiele innych, niezbędnych w sektorze energetyki wiatrowej na różnych płaszczyznach.

Energetyka wiatrowa pozostaje potężnym sektorem tworzenia miejsc pracy i będzie się nadal rozwijać pomimo trudnych czasów, jakie przeżywa Ukraina. Angażując się w ten koncept kontynuujemy wspólną walkę z uzależnieniem Ukrainy i Europy od importu rosyjskich zasobów energetycznych oraz wspieramy dalszy rozwój czystych i przyjaznych środowisku odnawialnych źródeł energii pomimo trwającej wojny. Dlatego tak ważne jest obecnie wsparcie walczącej Ukrainy oraz setek tysięcy uchodźców, którzy chcą i mogą podjąć pracę, a zostali zmuszeni do ucieczki ze swojego kraju.

Work4Wind – to miejsce zarówno dla pracodawców i pracowników – dołącz do nas!

Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Działy

Reklama