Elektroenergetyka

Oświadczenia RAFAKO i Grupy TAURON ws. Bloku 910 MW w Jaworznie

RAFAKO i Nowe Jaworzno Grupa TAURON rozpoczęły mediacje przed Prokuratorią Generalną, dotyczące wypracowania nowego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego, po którym blok o mocy 910 MW w Jaworznie będzie pracował w optymalnej konfiguracji i z maksymalną efektywnością.  

W środę odbyło się pierwsze spotkanie mediacyjne. W jego trakcie strony zadeklarowały chęć współpracy, służącą wypracowaniu optymalnego harmonogramu zakończenia okresu przejściowego pracy bloku 910 MW, podczas którego dokończone zostaną testy, optymalizacja i strojenie jednostki. Okres przejściowy jest kluczowy dla efektywnego funkcjonowania bloku w Jaworznie w perspektywie kilkudziesięciu lat, podczas których będzie stanowił istotny elementem stabilizujący polski system energetyczny.

Sprawne zakończenie okresu przejściowego jest ważne nie tylko dla RAFAKO i Grupy TAURON, ale również dla stabilności systemu energetycznego Polski. RAFAKO i Grupa TAURON zgodnie będą prowadzić dalsze prace nad dokończeniem jednostki.

Paweł Szczeszek, Prezes Grupy TAURON

Radosław Domagalski-Łabędzki, Prezes Grupy Rafako

Źródło: TAURON Polska Energia SA

Działy

Reklama