Elektroenergetyka

PGE Dystrybucja inwestuje 30 mln zł w poprawę zasilania w Łomży

Białostocki Oddział PGE Dystrybucja podpisał umowę na modernizację stacji 110/15 kV Łomża 1. Inwestycja znacząco poprawi parametry zasilania dla ponad 100 tys. odbiorców. Całkowity koszt inwestycji to ponad 30,1 mln zł, a jej zakończenie planowane jest na IV kwartał 2023 r.

W Łomży rozpoczęto modernizację głównego punktu zasilania (GPZ). Dzięki przebudowie stacja transformatorowa zostanie dostosowana do obowiązujących standardów, a także zostaną poprawione parametry zasilania dla ponad 100 tys. odbiorców. Funkcjonująca w ramach stacji Rozdzielnia 110 kV jest także istotnym węzłem sieciowym, biorącym udział w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Ostrołęka.

Rozdzielnia jest połączona dwoma liniami 110 kV ze stacją w Ostrołęce. Jedna z tych linii łączy bezpośrednio obie stacje, natomiast druga biegnie pośrednio przez stację Łomża 2. Połączenie to zapewnia bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców zachodniej części Podlasia. Energia elektryczna, która trafia do stacji Łomża 1 z Elektrowni Ostrołęka rozdzielana jest dalej ciągami liniowymi Łomża 1 – Jantar – Wizna – Jeżewo – GPZ-1 w kierunku Białegostoku oraz przez stację Zambrów w kierunku Wysokiego Mazowiecka. Przy zakłóceniach w pracy sieci 400 kV taki układ stanowi dodatkowe podtrzymanie zasilania dużej części województwa podlaskiego. Przebudowywana stacja jest zatem ważnym elementem systemu elektroenergetycznego w przypadku awarii, bądź zakłóceń w dostawach energii elektrycznej na liniach najwyższego napięcia.

W ramach projektu zostanie zmodernizowana cała infrastruktura obiektu, w tym m.in. rozdzielnia 110 i 15 kV. W przypadku rozdzielni 110 kV zostanie zastosowana tradycyjna aparatura napowietrzna 110 kV w dotychczasowym układzie dwusystemowym. Stacyjna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) zostanie zastąpiona nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi, współpracującymi z systemem telemechaniki. Stacja, dzięki nowoczesnym układom EAZ i systemowi telemechaniki zostanie w pełni zautomatyzowana i stanie się stacją bezobsługową.

Działy

Reklama