OZE

Wiceminister Zyska o innowacyjnym zarządzaniu aktywami OZE

Eksploatacja i zarządzanie aktywami OZE należącymi do Grupy Tauron było tematem spotkania wiceministra Ireneusza Zyski, Pełnomocnika Rządu ds. OZE z Prezesem Zarządu Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. (TEE) Przemysławem Mandeltem. Spotkanie odbyło się 26 lipca 2022 r. w siedzibie TEE w Jeleniej Górze.

– Moja obecność tutaj jest podwójnie uzasadniona. Mam powody do dumy i jako Pełnomocnik Rządu ds. OZE, i jako mieszkaniec Dolnego Śląska. Zarządzanie portfelem wytwórczym OZE Taurona jest realizowane m.in. poprzez innowacyjny projekt badawczo-rozwojowy Wirtualna Elektrownia, który pozwala na zagregowanie potencjału wytwórczego i regulacyjnego rozproszonych źródeł energii odnawialnej. Projekt pozwoli na optymalizację produkcji energii elektrycznej w oparciu o dedykowane rozwiązania informatyczne i sztuczną inteligencję – powiedział Wiceminister Klimatu i Środowiska.

– Szczególnie doceniam to, że tak znaczące projekty energetyczne, jak TEE, są realizowane na Dolnym Śląsku. To realny dowód na wyrównywanie szans i stwarzanie możliwości rozwoju w równym stopniu mieszkańcom różnych części kraju – zaznaczył Wiceminister Zyska.

Na potrzeby projektu Wirtualnej Elektrowni opracowano szereg autorskich rozwiązań, m.in. centralne planowanie i optymalizację pracy jednostek wytwórczych z wykorzystaniem prognoz, wizualizację i nadzór realizacji planu generacji, współpracę z lokalnymi systemami typu SCADA. Dzięki tym rozwiązaniom została zapewniona możliwość maksymalnego wykorzystania potencjału wytwórczego aktywów OZE włączonych do projektu.

– Projekt Wirtualnej Elektrowni wszedł w fazę komercjalizacji 30 listopada 2021 r.. Oznacza to, że do systemu przyłączane są jednostki wytwórcze, a także magazyny energii i instalacje odbiorcze kontrahentów zewnętrznych – mówił Przemysław Mandelt, Prezes Zarządu Tauron Ekoenergia.

Wiceminister Zyska odwiedził również elektrownię wodną w Pilchowicach, znajdującą się na rzece Bóbr. To druga co do wysokości zapora w Polsce (wys. 61 m). Została zbudowana w latach 1904-1912. Jej długość w koronie wynosi 270 m, a szerokość 7,5 m. Zbiornik o całkowitej pojemności 55,12 mln m3 jest głównym czynnikiem decydującym o ochronie powodziowej doliny rzeki Bóbr. Rezerwa powodziowa zbiornika wynosi 26 mln m3. W ostatnich latach większość urządzeń hydrotechnicznych w elektrowni wodnej Pilchowice I przeszła gruntową modernizację. M.in. wymieniono turbozespoły, transformatory, rozdzielnie i nastawnię, a praca obiektu została w pełni zautomatyzowana. Dzięki przeprowadzonej modernizacji moc zainstalowana elektrowni została podwojona z 8 MW do 14 MW.

Tauron Ekoenergia z siedzibą w Jeleniej Górze to wiodący wytwórca zielonej energii w Polsce. Spółka zarządza i eksploatuje 34 elektrownie wodne o łącznej mocy zainstalowanej 132,944 MW oraz 9 farm wiatrowych, w ramach których energię elektryczną wytwarzają 182 elektrownie wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej 380,750 MW. W portfelu wytwórczym TEE znajdują się także 2 farmy fotowoltaiczne złożone z 33 tys. paneli przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną o łącznej mocy zainstalowanej 14 MW.

Nowa strategia Taurona zakłada przyspieszenie „Zielonego Zwrotu Taurona” poprzez skokowe zwiększenie mocy OZE. W 2025 r. Grupy Tauron planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 r. 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80% całego miksu wytwórczego Grupy Tauron.

Tauron chce w energetyce wiatrowej podwoić stan posiadania do 2025, a w 2030 r. Grupa planuje dysponować już 1100 MW w technologii wiatrowej. Równocześnie Grupa będzie rozwijać także projekty farm fotowoltaicznych – do 2025 r. zwiększy moc zainstalowaną w tej technologii do 700 MW, a w 2030 r. będzie dysponować już mocą 1400 MW.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Działy

Reklama