OZE

Ciągłość pracy farmy wiatrowej Energi zabezpieczona przez Famur

Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, dostosowuje się do obecnych wyzwań z niestabilnymi łańcuchami dostaw, m.in. na rynku części zamiennych do turbin wiatrowych. Nawiązała współpracę z Famur SA w zakresie remontów i konserwacji urządzeń niezbędnych do ciągłej i wydajnej pracy źródeł odnawialnych.

Pierwsze działania realizowane w ramach współpracy obu spółek dotyczyły części turbin farmy wiatrowej Karścino. Obejmowały m. in. pomiary i analizy parametrów przekładni w pracujących turbinach (przy czym wykorzystano takie metody, jak diagnostyka wibro-akustyczna) wraz z określeniem zaleceń dla dalszej eksploatacji. Ponadto w wymagających tego pojedynczych przypadkach przeprowadzono naprawę przekładni, które w normalnych warunkach kwalifikowane byłyby do likwidacji. Równolegle Famur produkuje na rzecz Energi Wytwarzania m.in. części zastępcze pozwalające zadbać o utrzymanie ciągłości pracy turbin wiatrowych farmy Karścino.

Bezpieczeństwo i doświadczenie

Zarówno już zrealizowane, jak i wciąż prowadzone działania służą utrzymaniu ciągłości produkcji z turbin farmy Karścino w warunkach ograniczonego dostępu części zamiennych na rynku zewnętrznym i długiego oczekiwania na dostawy. Jest to szczególnie istotne w przypadku starszych farm wiatrowych, na których pracują urządzenia z coraz bardziej ograniczonym dostępem do elementów niezbędnych podczas napraw. Spółki analizują też potencjał do dalszej współpracy na pozostałych aktywach OZE należących do Energi Wytwarzania, zarówno w zakresie oceny stanu technicznego, jak też w zakresie remontów i konserwacji.

Kontynuacja współpracy zapewni Enerdze Wytwarzanie dostęp zarówno do doświadczenia i potencjału technicznego wypracowanych przez lata w Famurze, jak też do stabilnych dostaw alternatywnych urządzeń i części zastępczych tam, gdzie niemożliwe będzie odtworzenie używanych elementów.

Zielona transformacja Famuru

Od maja 2021 r. Famur realizuje strategię dywersyfikacji działalności biznesowej, której celem jest przekształcenie firmy w holding inwestujący w zieloną transformację i osiągnięcie do 2024 r. ok. 70% przychodów ze źródeł niezwiązanych z węglem energetycznym. Spółka konsekwentnie buduje silną pozycję w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz innych perspektywicznych branżach wspierających zieloną transformację. Pierwszym krokiem wdrażania nowej strategii było zaangażowanie w sektor fotowoltaiki wielkoskalowej , poprzez akwizycję spółki PST, zrealizowaną wspólnie z TDJ. Aktualnie w Grupie Famur skupione są projekty o łącznej mocy ok. 1,9 GW, w tym w trakcie budowy znajduje się 134 MW, a w przygotowaniu do realizacji kolejne 200 MW.

Źródło: ENERGA SA

Działy

Reklama