Ochrona środowiska

Planowy postój Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin w Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdańsku

W gdańskiej elektrociepłowni PGE Energia Ciepła 25 lipca br. rozpoczyna się planowany postój technologiczno-remontowy Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Oznacza to, że na 30 dni – do 23 sierpnia br., z komina przestanie wydobywać się para wodna. Postój nie będzie miał wpływu na produkcję ciepła, która będzie zgodna z zapotrzebowaniem mieszkańców.

Odstawienie z ruchu IMOS to planowe działanie, które ma na celu zapewnienie prawidłowej jej eksploatacji. W tym czasie wykonane zostaną niezbędne przeglądy i remonty poszczególnych elementów instalacji.  W czasie postoju IMOS spaliny odprowadzane będą za pośrednictwem jednego z trzech innych kominów, a pozostałe urządzania ochrony powietrza, tj. elektrofiltr i instalacja odazotowania spalin pozostają nadal w eksploatacji. Na czas postoju instalacji w urządzeniach wytwórczych wykorzystywany będzie specjalny niskosiarkowy węgiel,  co pozwoli na dotrzymanie norm środowiskowych zgodnych z pozwoleniem środowiskowym, które posiada Elektrociepłownia.

– Latem spada zapotrzebowanie na ciepło i okres ten to czas intensywnych działań w zakresie modernizacji i remontów całej infrastruktury w naszych elektrociepłowniach. – powiedziała Elżbieta Kowalewska, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Wybrzeże, i dodała: Wszystkie modernizacje i remonty w elektrociepłowniach mają jeden cel – być przygotowanym do zimy i niezawodnie, ekologicznie oraz efektywnie ogrzać wszystkich mieszkańców Trójmiasta korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Źródło: PGE Energia Ciepła SA

Działy

Reklama