News » 6. Pakiet sankcji wobec Rosji: MKiŚ przypomina przedsiębiorcom o konieczności raportowania danych

6. Pakiet sankcji wobec Rosji: MKiŚ przypomina przedsiębiorcom o konieczności raportowania danych

21 lip 2022 Brak komentarzy Share '6. Pakiet sankcji wobec Rosji: MKiŚ przypomina przedsiębiorcom o konieczności raportowania danych' on Facebook Share '6. Pakiet sankcji wobec Rosji: MKiŚ przypomina przedsiębiorcom o konieczności raportowania danych' on Email Share '6. Pakiet sankcji wobec Rosji: MKiŚ przypomina przedsiębiorcom o konieczności raportowania danych' on Print Friendly

Obowiązki sprawozdawcze mogą dotyczyć firm posiadających koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ), magazynowanie paliw ciekłych lub podmiotów przywożących, które są wpisane do rejestru (RPP).

3 czerwca 2022r. zostało przyjęte Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 833/2014 dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

Zgodnie z tym rozporządzeniem[1] na terenie Unii Europejskiej wprowadzony został zakaz zakupu, przywozu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, jeżeli pochodzą one z Rosji lub zostały wywiezione z Rosji. Zakazano również[2] świadczenia, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej lub też wszelkich innych usług związanych z zakazem ustanowionym w ust. 1. tegoż rozporządzenia.

Jednocześnie z zakazów tych[3] wyłączona została ropa naftowa dostarczana do państw członkowskich rurociągiem.

W związku z wprowadzonymi sankcjami wprowadzono również obowiązki sprawozdawcze. Mogą one dotyczyć firm, które posiadają koncesje na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ), magazynowanie paliw ciekłych lub podmiotów przywożących, które są wpisane do rejestru (RPP).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało wzory specjalnych formularzy sprawozdawczych, które należy składać co kwartał na adres MKiŚ.

Więcej informacji na temat obowiązków sprawozdawczych związanych z 6. Pakietem sankcji znajduje się w informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

[1] Art. 3m ust. 1 Rozporządzenie Rady (UE) 2022/879.

[2] Art. 3m ust. 2.

[3] W oparciu o art. 3m ust. 3 lit d ww. Rozporządzenia.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki

Wpis został opublikowany 21 lip 2022 w następujących kategoriach: News, Odbiorcy - Rynek Energii i Gazu. Możesz śledzić komentarze przez RSS. Możesz zostawić komentarz lub użyć trackbacka.

Zostaw komentarz

Reklama

Partner działu

Newsletter

Warto zobaczyć