Elektroenergetyka

PZU SA nabyło TFI Energia od PGE SA

PZU sfinalizowało umowę o nabyciu od PGE 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. To realizacja zarówno strategii PZU zakładającej m.in. wzrost zarządzanych aktywów, jak i strategii Grupy PGE, która koncentruje się na działalności podstawowej związanej z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Dzięki transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek Grupy PZU wzrosły o blisko 2 mld zł.

– Konsekwentnie realizujemy strategię Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada m.in. wzrost zarządzanych przez nas aktywów do 60 mld zł, czyli o ponad 80% względem 2020 r. To ten segment rynku finansowego, w którym chcemy rozwijać nasz biznes także w drodze akwizycji. Zakup TFI Energia, które zbudowało relacje z wyjątkową grupą klientów, w połączeniu z naszym doświadczeniem i skalą działalności w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych, daje możliwość uzyskania efektów synergii i zbudowania wartości dodanej dla Grupy PZU oraz zapewnienia klientom ponadprzeciętnych stóp zwrotu i innych korzyści – mówi dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Prezes PZU.

– Transakcja wpisuje się w realizację strategii Grupy PGE do 2030 r. sprzedaż akcji TFI Energia to kolejny krok na drodze do konsekwentnego porządkowania struktury Grupy PGE i koncentracji na działalności podstawowej, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej – mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna SA

Działy

Reklama