Artykuły Polecane OZE

Postępująca transformacja energetyczna potrzebuje wielu specjalistów. W ich pozyskanie zaangażowana jest Politechnika Poznańska

Potrzebni są ludzie na rynku energetycznym

Sektor energetyki w skali ostatnich lat stwarza ogromne wyzwania związane z efektywnością energetyczną, ochroną środowiska i stabilnością dostaw paliw. Wymagania unijne, Covid-19, inwazja Rosji na Ukrainę oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej to kwestie, które nie mogą zostać zrealizowane bez rzeszy specjalistów, którzy zapełnią luki kadrowe na rynku energetycznym w Polsce. Przemysł energetyczny stoi przed wielkimi wyzwaniami w ramach zatwierdzonej polityki energetycznej polski do 2040 r., jednakże tempo w jakim te cele są realizowane wywołuje konieczność zwiększenia zatrudnienia w branżach energetycznych. Przewiduje się, że rynek energetyki odnawialnej oraz nowoczesnych technologii gazowych (wodór, zielony metan) będą rozwijać się z jeszcze większą dynamiką niż dotychczas.

Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Polsce?

Przemysł sektora ciepłowniczego, odnawialnych źródeł energii, a także energetyki indywidualnej potrzebuje nowych wyszkolonych pracowników. Specjaliści powinni być zapoznani ze sposobami optymalnego wykorzystania zasobów energetycznych oraz możliwościami dywersyfikacji paliw. Uwzględniając politykę energetyczną oraz ochronę środowiska muszą wiedzieć jakie są alternatywy rozbudowy infrastruktury sieciowej oraz zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii. Oprócz rozwoju ciepłownictwa, OZE oraz poprawy efektywności energetycznej, niezbędne jest zadbanie o jakość powietrza i ograniczanie emisji ze źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Transformacja energetyczna zakłada działania mające na celu zapewnienie zaplecza kadrowego, które pozwoli na wykorzystanie potencjału Polski w zakresie celów stawianych przez zapisy PEP 40, tj. rozwój OZE, zwiększenie wykorzystania biomasy, rozwój  ekologicznego transportu czy zwiększenie efektywności systemów ciepłowniczych. Podobna sytuacja dotyczy rynku technologii alternatywnych paliw gazowych takich jak wodór, syngaz, czy zielony metan, w której potrzebni są pracownicy w działach badawczo-rozwojowych i wsparciu inwestycji

Współpraca z profesjonalistami

Trzy lata temu na Politechnice Poznańskiej utworzony został kierunek studiów Energetyka Przemysłowa i Odnawialna (EPiO), jako kontynuacja studiów I stopnia takich jak mechanika i budowa maszyn, energetyka, elektroenergetyka czy inżynieria środowiska. Aktualnie prowadzony jest nabór na ten sam kierunek w formie studiów niestacjonarnych, dzięki czemu kandydaci będą mogli łączyć życie zawodowe ze zwiększeniem kwalifikacji oraz poszerzaniem wiedzy w zakresie transformacji energetycznej.

Studia na kierunku EPiO to nie tylko teoria! Organizowane są spotkania z przemysłem i wykłady otwarte, dzięki którym istnieje możliwość pozyskiwania kontaktów i zdobywania cennych doświadczeń. Poza współpracą z przemysłem i dydaktyką realizowane są prace badawczo rozwojowe, które można wykorzystać w ramach tworzenia pracy dyplomowej.

Jak rekrutować na studia?

Rekrutacja trwa od 01.08.2022 do 14.09.2022, więcej informacji na stronie https://isie.put.poznan.pl/iec

Źródło: Politechnika Poznańska

Działy

Reklama