Elektroenergetyka

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne.

Agregaty prądotwórcze
(nr kodowy: PSE-ST.Agregat/2022)

Specyfikacja zawiera wymagania techniczne, które muszą spełniać agregaty prądotwórcze stacjonarne zasilające urządzenia potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych.
Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr kodowym: PSE-ST.Agregat/2018.

Rozdzielnica prądu przemiennego 0,4 kV
(nr kodowy: PSE-ST.Rozdz.0,4 kV AC/2022)

Specyfikacja zawiera wymagania techniczne, które muszą spełniać rozdzielnice prądu przemiennego 0,4 kV AC w izolacji powietrznej stosowane w układach zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych PSE S.A.
Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr kodowym: PSE-ST.Rozdz.0,4 kV AC/2020.

Wymagania dla szerokości standardowych pasów technologicznych napowietrznych linii 220 kV i 400 kV
(nr kodowy: PSE-TS.P_TECH.NN.PL/2022v1)

Niniejsze ogólne wymagania techniczne określają szerokości standardowych pasów technologicznych dla jednotorowych i dwutorowych napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 220 kV i 400 kV.

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Działy

Reklama